Ge respons på rådgivningen

Sydvästra Finlands Avfallsservice vill bjuda sina kunder på kunnig miljörådgivning. Genom att ge respons på hur rådgivningstillfället lyckades hjälper du oss att utveckla vår verksamhet.