Material till utlåning

Sydvästra Finlands Avfallsservice lånar utan kostnad ut olika lekar och uppgifter för miljöfostransarbete i skolor, daghem och föreningar inom sitt verksamhetsområde. Förfrågningar om läromaterialet kan göras via e-post på kundtjanst@lsjh.fi eller via telefon på 0200 47470.

Sorteringsset

Med hjälp av sorteringssetet kan man öva på att sortera avfall med riktigt avfall. Till setet hör en samling rena avfallsexempel och antingen laminerade bilder på avfallskärl eller små kärl som avfallet sorteras i. Uppgiften kan anpassas efter olika åldrar genom att byta ut avfallet som ska sorteras. Med hjälp av två sorteringsset kan man utföra uppgiften i form av en lagtävling.

Handdockorna Avfallsgänget

Avfallsgänget består av tio handdockor, som var och en representerar en av de vanligaste avfallstyperna. Med dockorna får man färdiga pjäser, dikter och andra texter som hjälper barnen att lära sig sortera genom lek. Pjäserna kan framföras av lärarna och handledarna eller av barnen.

Kontrollbana

Avfallsgängets kontroller innehåller nio frågor om sortering samt svarsblanketter där deltagarna väljer rätt svar bland färdiga svarsalternativ. Avfallsgängets kontroller finns i tre olika svårighetsgrader. De kan användas tillsammans med Avfallsgängsdockorna.

Frågor om hållbar utveckling besvaras i kontrollerna Den som är smart minskar på avfallet. Frågorna sitter på kontrollpinnar, som man kan resa på gården mot staket eller väggar. Det finns nio Den som är smart minskar på avfallet-kontroller.

Bioavfallskontrollerna består av tio frågor om bioavfall. Var och en har tre svarsalternativ. Det finns två frågeserier: lätt och svår.

Alla kontrolluppgifter kan användas både inomhus och utomhus, t.ex. på skolans miljödag.

Varukorgar

Den som är smart handlar klokt. Målet med uppgiften är att välja de hållbaraste och miljömässigt bästa produkterna för att minska miljöpåverkan. Leken kan anpassas efter målgruppen genom att byta exempelprodukter – man kan använda t.ex. livsmedel eller produkter som innehåller farligt avfall.

Känn igen märkena

I leken Känn igen miljömärkena ska man para ihop märket med rätt förklaring. Miljömärkena berättar om hållbara val. Det finns sammanlagt sex märken.

Farligt avfall känner man igen på kemikalievarningsmärket. I leken där man ska känna igen kemikalievarningsmärken tittar man närmare på märkena, deras förklaringar av farliga egenskaper och hanteringen av farligt avfall. Märkena har förnyats! Man har bytt från de gamla märkena med orange botten till nya svart-röd-vita märken.

Bioavfallsstigen

På bioavfallsstigen går deltagaren från hink till hink och plockar i sin egen hink sådant avfall som kan läggas i kompostorn eller bioavfallsinsamlingen. Deltagaren återvänder till starten, där man kontrollerar om de insamlade avfallen är bioavfall som förmultnar i kompostorn. Valet är rätt om villkoren ”Duger jag i komposten?”,” Blir jag mylla?” uppfylls. Bioavfallsstigen kan placeras inomhus eller ute på gården.