Händelsekalender

***
På grund av coronavirussituationen har Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) avbrutit all rådgivningsverksamhet åtminstone fram till slutet av april. Avbrottet gäller ordnande av rådgivningsevenemang, mottagning av besöksgrupper och utlåning av lånematerial. LSJH:s rådgivare deltar inte heller på evenemang som ordnas av andra.

Vi avbokar alla överenskomna rådgivningsevenemang ända fram till slutet av april. Det är även möjligt att avbrottet kommer att pågå en längre tid. Vi följer med hur situationen utvecklas och uppdaterar händelsekalendern vid behov.
***

I händelsekalendern hittar du information om de publikevenemang och marknader som våra rådgivare deltar på. I kalendern finns även information om övriga evenemang, såsom de ambulerande insamlingarna som vi arrangerar.