Besökscenter Glöd och ekokraftverket

I Glöd får ni bekanta er med cirkulär ekonomi och hur LSJH, Lounavoima och Salon Kaukolämpö hör ihop.

I Salo fungerar besökscentret Glöd som LSJH:s rådgivningsutrymme och inlärningsmiljö för verksamhetsområdets invånare. I Glöd arrangeras skräddarsydd skolning och miljörådgivning inom temat avfallsservice för olika grupper.

Under besöket får ni information om hållbar konsumtion, återvinning och nyttoanvändning av avfall samt bekanta er med Lounavoimas ekokraftverks samt energiproduktionen. Observera att besökscentret har öppet enbart under överenskomna tider.

Privata turer arrangeras för grupper på minst 10 personer. Enskilda besökare kan anmäla sig till de allmänna turerna, som år 2022 arrangeras enligt följande: lör 28.5 (inställd på grund av lågt deltagarantal), tors 25.8 och lör 26.11. De allmänna turerna är enbart för vuxna. Anmälningstiden för turerna slutar 2 veckor innan tidpunkten för den allmänna turen i fråga. Privata turerna samt platser på de allmänna turerna bokas via LSJH:s kundtjänst. Du når vår kundtjänst vie e-post på kundtjanst@lsjh.fi, per telefon på numret 0200 47470 eller via chatten på vår webbportal.

Besökscentret och ekokraftverket finns i Korvenmäki i Salo på adressen Helsingintie 541 (utmed väg 110, ca 7 km från Salo centrum mot Helsingfors). Fram hittar man genom att i rondellen ta det tredje avtaget till Lounavoima-skyltens riktning och därefter genast till höger mot besökscentrumbyggnaden. Antalet parkeringsplatser på området är begränsat, så det lönar sig att gynna samåkning. Då man anländer med abonnerad buss finns parkeringsplatsen bredvid staketet framför huvudentrén. Då man anländer med personbil finns parkeringsområdet till höger om besökscentrumbyggnaden.

Områdeskarta