Rådgivningsmaterial till utlåning

Sydvästra Finlands Avfallsservice lånar utan kostnad ut olika lekar och uppgifter för miljöfostransarbete i skolor, daghem och föreningar inom sitt verksamhetsområde. Förfrågningar om läromaterialet kan göras via e-post på kundtjanst@lsjh.fi eller via telefon på 0200 47470.

Sorteringsset

Med hjälp av sorteringssetet kan man öva på att sortera avfall med riktigt avfall. Till setet hör en samling rena exempelavfall och små kärl som avfallet sorteras i. Uppgiften kan anpassas efter olika åldrar genom att byta ut avfallet som ska sorteras. Med hjälp av två sorteringsset kan man utföra uppgiften i form av en lagtävling.

Avfallsgänget-handdockorna

Avfallsgänget består av tolv handdockor, som var och en representerar en av de vanligaste avfallstyperna. Med dockorna kommer rena exempelavfall, så att man kan öva på sortering samtidigt som man bekantar sig med Avfallsgänget. Vidare inkluderar detta set materialet för kontrollbanorna, med vilka man kan träna sortering på ytterligare ett sätt.

Kontrollbanor

Avfallsgängets kontroller innehåller frågor om sortering samt svarsblanketter där deltagarna väljer rätt svar bland färdiga svarsalternativ. Avfallsgängets kontroller finns i tre olika svårighetsgrader: daghem, lätt nivå (för elever i årskurs 1-3) och krävande nivå (för elever i årskurs 4-6).

Bioavfallskontrollerna består av tio frågor om bioavfall. Var och en har tre svarsalternativ. Det finns två frågeserier: lätt och svår.

Minnesspel

I minnesspelet ska man hitta rätt par bland avfall, saker, avfallskärl och platser. Spelarna behöver veta hur avfallet sorteras. Minnesspelet lämpar sig för alla åldrar. För de yngsta spelarna är det bra att ha hjälp av någon läskunnig dragare.

Mysterielådorna

Mysterielådorna innehåller små saker av olika material som man känner på genom små öppningar. Sakerna i lådorna är bekanta för alla och de är lätta att känna igen, så även den minsta undersökaren känner lätt igen dem. Efter att alla har fått känna på materialen kan man tillsammans diskutera om vad som fanns i lådorna och hur de borde sorteras.