Miljörådgivningsmaterial för åttondeklassister

Vi tar årligen alla åttondeklassister i vårt verksamhetsområde på en rundtur med avfallsservicetema. På denna sida har vi sammanställt ett materialpaket om ämnet för skolornas bruk.

Ifall er klass vill åka med på denna rundtur, får läraren svarsblanketten och de rätta svaren till uppgifterna genom att kontakta vår miljörådgivare Nora på nora.wilmi@lsjh.fi.

Välkommen på avfallsservicens rundtur!

Fantastiskt att få dig med! Din guide under denna rundtur är vår miljörådgivare Nora! Hoppas att du trivs och får nya kunskaper och saker att fundera över under vår resa.

I dag ska vi besöka tre olika platser. Vi kollar in en sorteringsstation och dess verksamhet. Så funderar vi på hur olika skräp ska sorteras. Efter det bekantar vi oss med hållbar konsumtion och hur man kan minska mängden avfall.

Hoppas att det efter turen är klart för er alla att när det gäller sortering så vinner ni över robotar 6–0 och att du förstår varför jag pratar om både avfall och råvaror. Kanske har jag även lyckats väcka tankar om hur just du kan minska konsumtionen av naturresurser och fått dig övertygad om att även små gärningar har betydelse.

Jag har delat in ämnesområdena i enlighet med våra hållplatser. Jag rekommenderar att du framskrider i nummerordning – på det viset förmedlas ämnesinnehållet åt dig på bästa möjliga sätt. Varje ämnesområde har uppgifter – kom överens med din lärare om hur du lämnar in dem åt hen.

Jag rekommenderar att öppna länkarna till PDF-filerna i nya flikar, eftersom detta underlättar arbetet. Du kan öppna länken i en ny flik genom att föra kursorn ovanpå, tryck på höger musknapp och välj därefter rätt alternativ i menyn.

Spänn säkerhetsbältet, nu åker vi!

1. Vad är LSJH?

Nu bekantar vi oss med kommuninvånarnas egna bolag! Vi är här för er och vi arbetar för en renare miljö. Även vår slogan lyder ”Vi belastar morgondagen mindre”. Vi är med och utvecklar avfallsservicen samt ger råd åt våra invånare, så att så mycket bra råmaterial som möjligt kan tillvaratas och naturresurser besparas.

2. Sortering – viktigt och lätt!

Alla råvaror för produkter och varor kommer från naturen och det är viktigt att de hålls i cirkulation. Genom sortering och återvinning sparar vi naturresurser för kommande generationer och minskar på den miljöbelastning som uppkommer i samband med att de utvinns.

Gällande sortering och nyttoanvändning av hemmens avfall är du i huvudroll! Du vinner över alla robotar i sortering, eftersom människan har en utomordentlig förmåga att känna igen olika material. Det är lätt att sortera när alla skräp har sina egna platser dit man kan lägga dem. Nu får du testa dina sorteringskunskaper med hjälp av Skräp på fel ställe-uppgifterna. Hittar du felet?

3. Att konsumera hållbart och minska mängden avfall

Var och en av oss kan göra gärningar som sparar på värdefulla naturresurser och då visar vår miljö tummen upp för oss. Även en liten gärning är en viktig gärning!

I vardagen konsumerar vi varor i allt snabbare takt. Nu stannar vi upp och funderar på hur vi kunde göra det mera hållbart med tanke på vår miljö. Vårt jordklot klarar inte av om vi fortsätter som nu. Låt oss ta en titt på vilka nycklar du håller i din hand – du är nämligen en stor del av lösningen!