Räfsavfall avgiftsfritt för hushåll

Små partier av räfsavfall blev vid årsskiftet avgiftsfria för hushåll. Invånarnas
räfsavfall mottas avgiftsfritt vid LSJH:s verksamhetsställen året om. Den avgiftsfria
mottagningen gäller räfsavfall som levereras med person- och paketbil samt med personbilssläp. För stora partier, det vill säga räfsavfall som levereras med lastbil eller med
traktorsläp, debiteras 37,20 €/1 000 kg (inkl. moms 24 %). Räfsavfallet kan tas till LSJH:s
avfallscentraler och sorteringsstationer under deras öppettider.

– Det är bra att ta löv- och rishögar från räfsning till avfallscentralerna och sorteringsstationerna för nyttoanvändning, ifall man inte kan kompostera eller använda
dem i den egna trädgården, berättar LSJH:s serviceplanerare Marko Kokkonen.

Som räfsavfall mottas löv, barr, gräs och kottar. Även kvistar och ris kan föras till
avfallscentralerna och sorteringsstationerna avgiftsfritt året om. Den avgiftsfria mottagningen gäller välsorterade lass: räfsavfall och kvistar bör hållas skilt för sig.

LSJH levererar hemmets räfsavfall som mottagits vid avfallscentralerna och sorteringsstationerna vidare till cirkulation. Det används för att framställa mull som används till grönbyggnad.