Räfsavfall och kvistar kan föras till stationerna året runt – mottagningsplatserna byter plats på Toppå

Hösten för med sig gårdstalkon och färggranna lövhögar. Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) vill påminna att LSJH:s sorteringsstationer tar emot hushållens räfsavfall samt ris och kvistar avgiftsfritt under hela året. I första hand lönar det sig att utnyttja räfsavfallet på den egna gården.

Det klara vädret och höstlöven som faller från träden uppmuntrar till att städa gården. Vid samma tidpunkt inleds högsäsongen för räfsavfall på Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) sorteringsstationer.

-Under de senaste två åren har vi inte längre arrangerat några separata kampanjer för mottagning av räfsavfall, istället kan hushållen föra små partier av räfsavfall avgiftsfritt till LSJH:s sorteringsstationer året runt. Med arrangemanget har vi strävat till att jämna ut stationernas kundantal, vilket var mycket högt under kampanjtiderna, säger serviceplanerare Marko Kokkonen på LSJH.

Också ris och kvistar är avgiftsfria

Den avgiftsfria mottagningen gäller räfsavfall som körs till mottagningsplatserna med person- eller paketbil.

Till räfsavfall hör blad, barr, gräs samt kottar och bortrensade växter och vass. Också kvistar och grenar kan avgiftsfritt föras till sorteringsstationerna under hela året. Den avgiftsfria mottagningen gäller inte äpplen, de räknas som bioavfall.

Håll räfsavfallet och riset åtskilt på lasset eftersom de ska lastas av på olika platser. Av räfsavfallet tillverkas mull som används för landskapsarkitektur, medan riset och kvistarna flisas.

Utnyttja trädgårdsavfallet i den egna trädgården

I första hand lönar det sig att kompostera räfsavfallet eller utnyttja det där det uppkommer, i den egna trädgården.

– Med gräsklippare kan man strimla ett tunt lager löv ovanpå gräsmattan. Kvistar och ris kan man flisa och utnyttja som strömaterial i komposten eller som täckmaterial under buskar, tipsar Kokkonen.

Om man inte kan utnyttja avfallet på den egna gården är sorteringsstationen rätt slutstation. Enligt avfallslagen är det förbjudet att dumpa räfsavfall på någon annans mark. Förbudet gäller också mark ägd av kommunen eller staden samt andra allmänna platser, som till exempel den närliggande skogen. Med förbudet vill man förhindra att bland annat skadliga främmande arter sprids.

-På sorteringsstationerna tas också rätt förpackade främmande arter emot avgiftsfritt. De främmande arterna ska packas omsorgsfullt i väl förslutna dubbla plastsäckar och hållas separat från övrigt räfsavfall, berättar Kokkonen.

Mottagningsplatserna byter plats på Toppå

På sorteringsstationen på Toppå avfallscentral i Åbo byter mottagningsplatserna för räfsavfall och ris plats denna vecka. I fortsättningen finns mottagningsplatsen för räfsavfall på fältet höger om mottagningsbyggnaden, dit man kör genom att ta första avtaget i avfallscentralens rondell. Mottagningen av ris ligger intill den väg som leder till sorteringsstationen, dit man kommer man via rondellens andra avtag.

– Med platsbytet kan vi hålla lassen med räfsavfall borta från den övriga småkundstrafiken och på så sätt minska rusningen längs den väg som leder till sorteringsstationen. Om man vill undvika rusning lönar det sig att besöka stationen någon annan dag än måndag, säger Kokkonen.

Sorteringsstationernas kontaktuppgifter och öppettider

Instruktionerna gällande främmande arter