Rekordhettan försinkar tömningar i LSJH:s område

För tillfället kan tidtabellerna för tömning av avfallskärl i vårt område kan kasta med ca en dag. Värmeböljan gör arbetsförhållandena mycket utmanande för både personal och tömningsfordon.

Tömning av avfallskärl är mycket tungt arbete i de temperaturer vi upplever just nu, så avfallschaufförerna måste hålla en måttlig arbetstakt. Även fordonen överhettas snabbt. Den enda lösningen på problemet är avsvalkningspauser både för personal och fordon, vilket kan orsaka lite justering i tidtabellerna. Mer än et dygns kast åt ett eller annat håll väntar vi oss dock inte. Gällande Reso stad har avfallshanteringsnämnden beviljat ett undantagstillstånd; tömningskörningar får utföras kl 04-24, till skillnad från det vanliga 06-22. Undantagstillståndet är i kraft i Reso fram till den 30 augusti.