Rengöringen av lakvattendammen på Toppå kan förorsaka luktolägenheter 

Lakvattendammen på LSJH:s avfallscentral i Toppå rengörs under veckorna 34 och 35. I början av arbetet är det möjligt att det uppkommer lukt på området eftersom rengöringen inleds genom att flytta lakvattendammens bottensediment.

Dammen töms på vattenhaltigt slam genom sugmuddring och slammet behandlas med geotuber. I geotubsprocessen pumpas det vattenhaltiga slammet genom en tub tillverkad av filtreringsmaterial och vattnet filtreras då det rinner ut genom duken. Sedimentet blir kvar på insidan av tuben där det torkar.

När slammet har pumpats in i geotuberna torde det inte längre uppkomma några luktolägenheter.

Rengöringen av lakvattendammen har uppskattats vara klar vecka 35. Vi beklagar de luktolägenheter som eventuellt uppkommer av arbetet.

Tilläggsuppgifter (på finska): 

Vilppu Halinen
Byggnation och underhåll
tfn 040 828 9647
vilppu.halinen@lsjh.fi

Du kan rapportera luktolägenheter från avfallscentralen via våra hemsidor.