Rinki-ekopunkter grundas, återvinningspunkter stängs

Sedan början av året har över hundra återvinningspunkter övergått från Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) till Finlands Förpackningsåtervinning Rinki Ab. Dessutom bygger Rinki som bäst nya ekopunkter i Åbo- och Saloregionen. LSJH kompletterar Rinkis nätverk av ekopunkter med sina egna återvinningspunkter. Sammanlagt stängs dock ändå cirka 200 återvinningspunkter före slutet av mars. Förändringen beror på lagstiftningen som överförde ansvaret för insamling och återvinning av konsumentförpackningar till producentsammanslutningarna.

Många småhusinvånare i Åbo- och Salonejden får förbereda sig på att i fortsättningen föra glas, metall, kartong och papper för återvinning till en ny plats. Under våren grundas sammanlagt cirka 160 Rinki-ekopunkter i nejden. Vid en del av Rinki-ekopunkterna samlar man också in plast och textilier. Vid de drygt 120 återvinningspunkter som LSJH upprätthåller också i fortsättningen finns det kärl för glasförpackningar, metall och papper.

Cirka hälften av LSJH:s återvinningspunkter stängs före slutet mars i år. Först tas punkterna med små ytkärl bort. Punkter av detta slag har det funnits flest av i Åbo och därför ser Åboborna förändringen snabbast. Återvinningspunkterna med djupuppsamlingskärl stängs före slutet av mars. Återvinningspunkter stängs främst i områden där det grundas en Rinki-ekopunkt i närheten. En del av punkterna har, jämfört med andra punkter, bara haft få användare. Dessa punkter har funnits främst nära hög- och radhus som har egna kärl för återvinningsbart avfall.

Byggandet av en del av de cirka fyrtio nya Rinki-ekopunkterna har försenats, men under våren ska nätverket stå klart. Rinki-punkter finns redan i närheten av affärer och en del av LSJH:s återvinningspunkter blir Rinki-ekopunkter. Nätverket som består av Rinki-ekopunkter och LSJH:s återvinningspunkter kommer att omfatta sammanlagt över 280 punkter för glas, metall och papper. Kartongförpackningar samlas in vid 160 punkter och plastförpackningar vid ungefär 50 Rinki-ekopunkter.

Ansvaret från kommunerna till producenterna

Orsaken till att återvinningspunkter stängs finns i den förordning som trädde i kraft vid årsskiftet. Förordningen överförde ansvaret av insamling och återvinning av konsumentförpackningar till producenterna, i praktiken till Finlands Förpackningsåtervinning Rinki Ab. Producentansvaret gäller också kostnaderna. Kostnaderna för insamling och återvinning inkluderas i försäljningspriserna för packade produkter.

LSJH kompletterar i fortsättningen insamlingen på sådana områden där Rinki-ekopunkterna eller husbolagens egna insamlingar inte betjänar invånarna, till exempel i skärgården. Återvinningspunkterna tar emot glasförpackningar, metall och papper. Kostnaderna för de återvinningspunkter som LSJH upprätthåller täcks i Åboregionens kommuner av avfallsserviceavgifter och i Saloregionens kommuner med ekoavgifter.

LSJH hjälper gärna invånarna att lokalisera de nya ekopunkterna och återvinningspunkterna.

Rinki-ekopunkternas adresser och responskanalen finns på nätet, www.rinkiin.fi/for-hushall/rinki-ekopunkter/

Du kan också fråga efter ekopunkternas adresser från Rinkis kundtjänst på tfn 0800 133 888.

Rinki-ekopunkterna och LSJH:s återvinningspunkter samt sorteringsstationerna och avfallscentralerna finns på den nationella Kierrätyspiste.info-sajten, www.kierratys.info

 

Tilläggsuppgifter:

Invånarservicechef Cati Huhta, Sydvästra Finlands Avfallsservice, tfn 020 728 2117 eller cati.huhta(at)lsjh.fi