Rundturer ger återvinningskunskap åt åttondeklassister

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) rundturer för områdets åttondeklassister inleds igen. Under bussturerna får de unga bekanta sig med sortering, avfallshantering och hur man förebygger uppkomsten av avfall. Rundturerna är en del av LSJH:s rådgivning, genom vilken man årligen kommer i personlig direktkontakt med över 15 000 av områdets invånare.

Hur mycket naturresurser går åt till en mobiltelefon? Vad händer på sorteringsstationen? Vart åker hemmets soppåsar? Hur kan man genom egna val redan i butiken undvika avfall?  På dessa och många andra knepiga frågor i anslutning till den cirkulära ekonomin, får sydvästra Finlands åttondeklassister svar på under LSJH:s rundturer som börjar denna vecka.  Under de drygt två timmar långa utfärderna bekantar sig skolgrupperna med den lokala återvinningscentralen, sorteringsstationen samt LSJH:s interaktiva utställning.

– Tillsammans med ungdomarna, funderar vi på deras konsumtionsvanor och hur redan små förändringar i vardagen kan ha stor inverkan på miljön, berättar LSJH:s miljörådgivare Lotta Salminen.

Sorteringen i hemmet är återvinningens grund

På återvinningscentralen reflekterar vi tillsammmans med de unga över hur mycket naturresurser man kan spara genom att inte alltid köpa nytt. Under rundturen bekantar sig skoleleverna med avfallscentralens och sorteringsstationens verksamhet och vidare får eleverna höra vart det enga hemmets soppåse åker. Utfärdens  interavktiva del utgörs av LSJH:s utställning, där ungdomarna får prova sina sorteringskunskaper i olika återvinningsuppgifter.

– Det är viktigt att de unga lär sig förstå återvinningens betydelse, eftersom sorteringen i hemmet är grunden för en kvalitativ återvinning. De unga är en viktig målgrupp när det gäller miljöfrågor, för det är ju de kommande generationerna som vi  kommer att lämna det här klotet åt, säger Salminen.

LSJH:s verksamhetsområdes alla 17 kommuners åttondeklassister bjuds årligen på en busstur med avfallshanteringstema. Turerna är en del av LSJH:s avfallsrådgivning, som finansieras med avfallshanteringens bostadsvisa grundavgift. I oktober-november  får åttorna i Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, S:t Mårterns, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytyä, Rusko och Sagu åka på rundtur. I våras åkte åttondeklassisterna i Reso, Salo och Åbo på rundtur.