Saneringsarbetet i Korvenmäki förorsakar lukt i närmiljön

Verksamheten vid Korvenmäki avfallscentral ger för tillfället upphov till luktföroreningar som sprider sig till närmiljön. Att lukten nu är starkare beror på att man vid avfallscentralen förbättrar tillvaratagandet av deponigas. Det gamla rörnätet för gasuppsamling i den gamla soptippen saneras och nya gasuppsamlingsbrunnar grävs. När arbetet är klart täcks den östra sidan av soptippen in med ett lager lera för att täta entreprenadområdet och förhindra att gaser läcker ut. Tyvärr måste ytlagren av det gamla soptippsområdet grävas upp för att åtgärderna ska kunna genomföras. Från de gamla lagren, som innehåller organiskt avfall, frigörs nu luktande gaser på grund av grävarbetet. Entreprenören strävar till att täcka in det uppgrävda området så fort som möjligt.

Saneringsarbetet beräknas vara slutfört i slutet av december.

År 2016 körs inget organiskt avfall längre till soptippen. Vi fortsätter dock ännu nästa år med arbetet att täta deponiområdet samt effektivera uppsamlingen av deponigaser.

Vi beklagar det olägenheter som uppkommer på grund av förbättringsarbetet.

Tilläggsuppgifter (på finska): Käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta, tfn 02 727 6850 eller driftchef jyri.metsanranta(at)lsjh.fi