Siira och Yrjö-bilen besöker Nagu på vändagen

Insamlingsbilen Siira är en sorteringsstation på hjul som besöker Nagu tisdagen den 14 februari. Siira har sällskap av Yrjö-bilen som tar emot hemmets farliga avfall.

Siira tar emot städ- och byggavfall

Följande tas emot som paketbils- och släpkärrslass enligt prislistan:

  • sorterat städavfall
  • avfall från små renoveringar
  • möbler och annat stort avfall

Följande tas emot utan kostnad som paketbils- och släpkärrslass:

  • hushållsapparater
  • metallskrot
  • avlagda textilier

Obs! Siira kan inte heller ta emot asbest.

Anvisningar för dig som kommer med avfall:

  • Sortera avfallet noggrant redan innan du kommer med lasset. Hushållsapparater och metallskrot tas emot utan avgift.
  • Betala avgiften för avgiftsbelagt avfall med kontanter, bankkort eller kreditkort.

Yrjö tar emot hemmets farliga avfall

Miljöbilen Yrjö besöker hållplatserna tillsammans med Siira. Yrjö tar emot farligt avfall från hemmen utan avgift då mängden är mindre än 50 kilo.  Större partier ska föras direkt till de fasta sorteringsstationerna. Lämna in avfallet i ursprungsförpackningar eller märk förpackningarna noggrant. Yrjö kan tyvärr inte ta emot hela oljetunnor.

Tidtabell för Siira och Yrjö

Pargas, Nagu – Skärgårdsvägen 3898
tis 14.2 kl. 17.30-19.00

Tilläggsuppgifter från Sydvästra Finlands Avfallsservice kundtjänst, tfn 0200 47470 mån-fre 9-15 eller kundtjanst(at)lsjh.fi