Siira och Yrjö-bilen besöker Velkua, Rimito och Iniö i augusti

Miljöbilen Yrjö samt insamlingsbilen Siira besöker Teersalo i Velkua 14.8., Röölä i Rimito 21.8. och Norrby i Iniö 28.8.

Yrjö tar emot farligt avfall från hemmen och stugorna utan avgift då mängden är mindre än 50 kilo/liter. Farligt avfall är t.ex. målfärg, lack, lim och lösningsmedel, olja, kemikalier och lysrör.

Till insamlingsbilen Siira kan man gratis hämta trasiga hushållsapparater, metallskrot och avlagda textiler packade i plastsäckar. Städavfall, avfall från små renoveringar samt möbler och annat stort avfall tas emot mot en avgift.

Yrjö och Siira tar inte emot hela oljetunnor eller avfall som innehåller asbest. Asbest och oljetunnor tas emot på Sydvästra Finlands Avfallssevices (LSJH) fasta sorteringsstationer.

Yrjös och Siiras tidtabell i augusti

MÅ 14.8. NÅDENDAL   Velkua, Teersalo, parkeringsområde, återvinningspunkt, kl 16.30­–18.00

MÅ 21.8. NÅDENDAL   Röölä, hamnen, återvinningspunkt, Rööläntie, kl 16.30­–18.00

MÅ 28.8. INIÖ                Norrby, Gästhamn, kl 16.15–17.15

I fall Yrjös och Siiras tidtabell inte passar, kan ovannämnda avfall föras till LSJH:s sorteringsstationer och avfallscentraler året runt.

Till stationerna kan man gratis föra förutom hemmets farliga avfall (max 50 kilo eller liter), trasiga hushållsapparater och avlagda textiler även papper, kartong och paff, metall, glasförpackningar, ris och kvistar, enstaka stubbar, ren överloppsjord, grus, stenar och sandningssand samt upp till en kubik impregnerat trä.

Mer information och tidtabeller: Miljöbilen Yrjö, Siira – sorteringsstationen på hjul