Skärgårdens infotillfälle om slam

Vi ordnar ett informationstillfälle om de kommande tömningarna tisdagen den 23 mars kl. 17.30–19.30. På grund av den rådande coronasituationen ordnas tillfället elektroniskt med hjälp av Microsoft Teams.

Information om hur man deltar:

Du kan delta i tillfället med dator eller en mobil enhet utan att behöva ladda ner applikationen.

Du kan delta i tillfället via denna länk: Informationstillfälle 23.3.2021

Inspelning från infotillfället: