Skärgårdens skrotinsamling avbruten på grund av maskinfel, utredning pågår

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf:s (HSR rf) traditionella skrotinsamling i skärgården har avbrutits på onsdagen 7.7 på grund av maskinfel på servicefartyget M/S Roope.

På grund av maskinfelet kan onsdagens två sista stopp, öarna Luk och Härmo i Berghamn i Houtskär inte besökas. Kontaktpersoner på öarna har informerats.

LSJH och HSR rf informerar om insamlingens fortsättning samt om nya insamlingsdagar för Luk och Härmo så fort som möjligt. Målet är att kunna fortsätta insamlingen enligt planerna på torsdagen 8.7.

Vi beklagar olägenheter som avbrottet kan orsaka!