Skärgårdens skrotinsamling fortsätter enligt tidtabellen – De uteblivna hållplatserna körs på fredagen

Maskinfelet som under onsdagen drabbade servicefartyget M/S Roope har lagats och skärgårdens skrotinsamling fortsätter i dag torsdagen 8.7 enligt den planerade tidtabellen.

Torsdagens första hållplats är Berghamn i Nagu, varifrån resan fortsätter via Nötö till Stenskär och vidare till Gullkrona.

De under onsdagen uteblivna anhalterna vid Luk och Härmo i Berghamn i Houtskär körs under fredagen 9.7. enligt följande:

  • kl. 8.30–9.00 Berghamn Luk
  • kl. 9.30–10.00 Berghamn Härmo