Skrot samlas in från Pargas och Kimitoöns öar 29.6–2.7

Pressmeddelande 15.6.2020
Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH)
Håll Skärgården ren rs (HSR ry)  

Skärgårdshavets traditionella skrotinsamling går av stapeln i månadsskiftet juni–juli. Rutten igenom Kimitoöns och Pargas skärgård har planerats utgående från invånarnas önskemål. Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) samarbetar kring skrotinsamlingen.  

Skrotinsamlingen som ordnas av LSJH och HSR rf åker runt till öar i Pargas och Kimitoön 29.6–2.7. Servicefartyget M/S Roope samlar in invånarnas och sommarboares skrot och avfall från förbindelsebåtsbryggorna. Insamlingsrutten är planerad utgående från invånarnas önskemål. På bland annat LSJH:s Facebooksida kunde man framföra önskemål.  

– Eftersom insamlingen år 2019 koncentrerades till Nådendals och Pargas skärgård, kom det denna gång mest önskemål från Kimitoön. Det går att skicka önskemål angående nästa års insamlingsmål till LSJH:s kundtjänst ända till slutet av september. Önskemål kommer att efterlysas även på LSJH:s sociala medier, tipsar LSJH:s serviceplanerare Markus Saarinen.

Farligt avfall och skrot bort från öarna

Servicefartyget M/S Roope tar avgiftsfritt ombord hushållens farliga avfall, elapparater och metallskrot. Under insamlingen tas även skrotfordon emot avgiftsfritt. Man bör meddela LSJH:s kundtjänst om skrotfordon senast måndagen den 22 juni.  

Bygg- och städavfall kan föras till insamlingen inpackat i en storsäck som köpts av LSJH. Säcken kan köpas på förhand från LSJH:s stationer samt från M/S Roope under insamlingen. Priset för en säck på en kubik är 89 euro, vilket inkluderar avfallets hanterings- och transportavgift. 

Avfall får inte lämnas obevakat på insamlingsplatserna

Avfallsinnehavaren ska själv vara på plats och överlämna avfallet till insamlingen. Det är inte tillåtet att föra avfall till platsen på förhand och lämna det oövervakat.  

– Insamlingen kan ställas in även med kort varsel på grund av coronavirussituationen. Av den orsaken är det extra viktigt att inte föra avfall till bryggan på förhand, säger Saarinen.  

År 2019 besökte sammanlagt 253 invånare Roopes hållplatser under insamlingen och drygt 41 ton skrot och avfall samlades in.  

– Skrotinsamlingen är varje år ett efterlängtat evenemang som väcker talkoandan hos folk. Det är fint att se att så många anser det viktigt att hålla skärgården ren. Även om städningen sker i talkoanda är det viktigt att hålla säkerhetsavstånd till andra kunder och till personalen, påminner Saarinen. 

Meddela LSJH:s kundtjänst om skrotbilar senast den 22 juni: tfn 0200 47 470, kundtjanst@lsjh.fi (månfre kl. 9–15). Det går även att ge önskemål om insamlingsplatser för år 2020. Insamlingens Facebook-evenemang finns på adressen: https://www.facebook.com/events/282852226196280/. 

  

Tilläggsuppgifter: 

Markus Saarinen
serviceplanerare
Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH)

markus.saarinen@lsjh.fi 
tfn 020 728 2159
 

Håll Skärgården Ren rf
roope@pssry.fi / salle@pssry.fi
tfn 02 274 5500 

  

Skärgårdens skrotinsamling 29.6–2.7.2020  

Servicefartyget tar avgiftsfritt emot:

 • hemmens farliga avfall  
 • alla apparater som fungerar med el och batterier  
 • metallskrot 
 • fordon som tagits ur bruk, om man före 22.6 meddelat om saken till LSJH:s kundtjänst tfn 0200 47 470 eller kundtjanst@lsjh.fi 

Farligt avfall bör föras till avfallsinsamlingsplatsen packat i originalförpackningar eller i hela, slutna behållare som bör vara väl märkta. Bilar och andra fordon tas emot endast med förhandsanmälan och utan vätskor. Av säkerhetsskäl kan fartyget inte ta emot gasflaskor eller avfall som innehåller asbest.  

Inpackat i LSJH:s storsäckar tar fartyget emot:  

 • bygg- och renoveringsavfall samt övrigt skrymmande avfall  

Bygg- och städavfall packas i LSJH:s en kubiks storsäckar, som säljs vid LSJH:s sorteringsstationer. Man kan även köpa en säck från M/S Roope under insamlingen. Priset är 89 euro.  

   

INSAMLINGENS TIDTABELL 2020  

Observera att insamlingen kan ställas in med kort varsel på grund av coronavirussituationen. Även om insamlingen genomförs är tidtabellen riktgivande och ändringar till följd av väderförhållanden och hållplatsernas avfallsmängder är möjliga.  

Hållplatsernas koordinater: koordinatsystem WGS84.  

   

Mån 29.6  

 1. 11.00–13.00 Vänö, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan 

(Lat: 59° 52′ 5,509″ Lon: 22° 11′ 47,517″)   

   

 1. 14.30–15.30 Borstö, Pargas, förbindelsebåtsbryggan 

(Lat: 59° 51’ 43,367” Lon: 21° 58’ 6,986”)  

   

 1. 16.30–17.30 Lökholm, Pargas, förbindelsebåtsbryggan 

(Lat: 59° 54’ 44,871” Lon: 21° 52’ 57,383”)  

   

Tis 30.6  

 1. 9.30–10.00 Träskholm, Pargas, förbindelsebåtsbryggan 

(Lat: 59° 54’ 47,954” Lon: 21° 44’ 31,521”)  

   

 1. 11.00–12.00 Aspö, Pargas, förbindelsebåtsbryggan 

(Lat: 59° 57’ 5,432”Lon: 21° 36’ 50,726”)  

   

 1. 14.00–14.30 Kopparholm, Pargas, förbindelsebåtsbryggan 

(Lat: 59° 58’ 5,890” Lon: 21° 53’ 57,599”)  

   

 1. 16.00–17.00 Tunnhamn, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan 

(Lat: 59° 55’ 41,691” Lon: 22° 11’ 0,913”)  

   

Ons 1.7  

 1. 9.00–10.00 Holma, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan 

(Lat: 59° 54’ 28,756” Lon: 22° 21’ 59,933”)  

   

 1. 11.30–13.30 Rosala, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan 

(Lat: 59° 51’ 14,480” Lon: 22° 24’ 54,616”)  

   

 1. 15.30–16.30 Stora Ängesön, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan 

(Lat: 59° 56’ 58,944” Lon: 22° 30’ 22,809”)  

   

 1. 17.30–18.00 Djupö, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan 

(Lat: 59° 57’ 23,700” Lon: 22° 33’ 37,112”)  

   

Tors 2.7  

 1. 9.30–10.30 Biskopsö, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan 

(Lat: 59° 58’ 15,894” Lon: 22° 33’ 35,740”)  

   

 1. 11.00–12.30 Vänoxa (Släten), Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan 

(Lat: 59° 57’ 52,910” Lon: 22° 36’ 28,863”)  

   

 1. 14.00–15.00 Bolax, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan 

(Lat: 59° 56’ 44,983” Lon: 22° 42’ 37,074”)