Skrotinsamling i Skärgårdshavet 11.-14.7.

Insamlingen av hemmets farliga avfall, elapparater och metallskrot med fartyg sker i år i Pargas, Kimitoöns och Rimito skärgård. Bygg- och renoveringsavfall tar vi emot färdigt inpackade i våra på förhand sålda storsäckar.

Detta tar fartyget emot utan avgift:

  •  hemmets farliga avfall
  •  alla apparater som fungerat med el
  • metallskrot, också fordon som tagits ur bruk

Ovan nämnda avfall behöver du inte packa in i en storsäck. Anmäl bilar och övriga ur bruk tagna fordon på förhand. De ska vara tömda på vätskor. Farligt avfall önskar vi att du levererar till fartyget packat i originalförpackningar eller i slutna behållare som är väl märkta. Av säkerhetsskäl kan vi inte ta emot gasflaskor eller avfall som innehåller asbest.

  • bygg- och renoveringsavfall samt övrigt skrymmande avfall
  • Köp storsäcken på avfallscentralen eller sorteringsstationen

Vi tar emot bygg- och städavfall mot en avgift. Bygg- och städavfallet ska vara färdigt inpackat i vår storsäck som vi säljer på Toppå, Rauhala, Isosuo och Korvenmäki avfallscentraler samt sorteringsstationerna i Korpo, Bjärnå, Pemar och Kimitoön ända tills insamlingen börjar. Säcken kostar 89 € (storlek 1 kubik) och inkluderar hanterings- och transportavgiften.

I storsäcken kan du packa till exempel träavfall, möbler, plast, styrox, gipsskivor, tegel, kakel och annat renoveringsavfall. Säcken tar vi emot vid de hållplatser som är uppräknade i tidtabellen. Här hämtar vi upp säcken utan tilläggsavgift.

Insamlingen arrangeras av Sydvästra Finlands Avfallsservice i samarbete med Håll Skärgården Ren rf samt Kuusakoski Oy.

Insamlingens tidtabell år 2016

Mån 11.7

kl. 7.30-9.00 Kasnäs
kl. 12.30-13.00 Sandholm
kl. 15.00-16.00 Berghamn Nauvo
kl. 17.30-18.00 Ängsö

 Tis 12.7

kl. 9.00-9.30 Lillgyltö
kl. 10.30-11.00 Berghamn Houtskari
kl. 13.30-14.00 Sördö
kl. 14.30-15.30 Lempnäs
kl. 17.30-18.00 Åvensor

Ons 13.7

kl. 9.00-9.30 Innamo
kl. 11.00-12.00 Pakinainen
kl. 12.30-13.30 Korvenmaa
kl. 14.00-15.00 Ruotsalainen

Tor 14.7

kl. 9.00-9.30 Taipalus
kl. 10.00-10.30 Maisaari
kl. 11.00-11.30 Sakoluoto
kl. 16.30-17.30 Tunhamn
kl. 18.30-19.00 Holma

Tilläggsuppgifter:
LSJH:s servicenummer 0200 47470 mån-fre 9-15 (lsa/msa)