Sommartiden inleddes vid avfallscentralerna och sorteringsstationerna

Under våren är trafiken till avfallscentralerna och sorteringsstationerna allt livligare. För att minska på rusningen utökas öppettiderna under perioden april till oktober. Stationerna tar utan avgift emot bland annat små partier av hemmets farliga avfall, elapparater och metallskrot. Noggrannare uppgifter om avfallsmottagningen samt prislistor på www.lsjh.fi.

Isosuo avfallscentral i Reso, Rauhala avfallscentral i Pargas, Auranmaa sorteringsstation i Tarvasjoki samt Bjärnå sorteringsstation har, utöver de normala öppettiderna, öppet i april till oktober den första helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Toppå avfallscentral i Åbo, Korvenmäki avfallscentral i Salo samt Yläne sorteringsstation har, utöver de normala öppettiderna, i april till oktober öppet den sista helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Kimitoöns sorteringsstation har öppet torsdagar kl. 13–18 och i april till oktober dessutom tisdagar 10–15 samt den sista helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Pemar sorteringsstation har öppet tisdagar och onsdagar kl. 12–19 och i april till oktober därtill fredagar kl. 9–16 samt den första helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Korpo sorteringsstation har i april till oktober öppet onsdagar kl. 14.30–18 och fredagar 10–13 samt den första helgfria lördagen i månaden kl. 10–13.

Houtskär sorteringsstation har i april till oktober öppet torsdagar kl. 15–16.45 och den sista helgfria lördagen i månaden kl. 9.45–12.45.

Öppettiderna för Mörttilä sorteringsstation på Utö finns på Utö Handels anslagstavla.