Sortera bygg- och renoveringsavfall – spara pengar och miljön

Visste du att nästan allt bygg- och renoveringsavfall kan återvinnas endera som material eller energi. Till exempel bitumentakfilt, gipsskivor, metall, förpackningsplast, papp, fönsterglas samt toalettstolar och lavoarer återanvänds som material. Träavfall, tryckimpregnerat trä och brännbart avfall ger i sin tur energi. Glasull, plattor och kakel placeras som slutavfall på avstjälpningsplatsen.

Då man bygger eller renoverar skapas det vanligen även farligt avfall, som till exempel målfärg, lim, lack och lösningsmedel. Hushåll får avlämna upp till 50 kg eller liter farligt avfall avgiftsfritt till avfallscentralerna och sorteringsstationerna. Kom ihåg att vara särskilt försiktig med avfall som innehåller asbest. Asbestrivning kräver tillstånd. Ifall hela asbestskivor påträffas under renoveringen skall de packas tätt i endera starkt plast eller en sopsäck. Märk förpackningen med ”Asbestavfall, farligt att inandas”.

Vare sig det är frågan om en liten inredningsrenovering eller ett helt byggarbete kommer man billigast undan då man planerar avfallssorteringen på förhand. Våra avfallscentraler och sorteringsstationer tar emot allt avfall som uppstår vid renovering och byggande.

Välkommen: www.lsjh.fi/avfallsmottagning/avfallscentraler-och-stationer