Städevenemang i Aura å under Åbodagen

Dykarna hoppar den 20 september åter i Aura ås lergrumliga vatten för att städa upp ån från skrot och avfall. AWARE-evenemanget vill påminna om att ån inte är en avstjälpningsplats och få oss att reflektera över Skärgårdshavets och Östersjöns tillstånd ur ett bredare perspektiv.

Åbonejdens dykare ordnar tillsammans med Aurajokisäätiö, Sydvästra Finlands Avfallsservice och Turun Seudun Hyötykuljetus städtalko i Aura å söndagen den 20 september 2015. Dykarna inleder arbetet klockan 12 och under två timmars tid städar dykarna området intill ändan av Kristinegatan, det vill säga området mellan Aurabron och Teaterbron.

Evenemanget har arrangerats i redan över 20 år och målet är att städa upp och lyfta fram det skräp vi matar Östersjön med. Årligen har dykarna plockat upp cyklar, öl- och ciderflaskor, parkbänkar, trafik­mär­ken, uppköpsvagnar, mobiltelefoner och mycket annat. Skrotet transporteras till Toppå avfallscentral för vidare hantering och återvinning. Ån gömmer också på historiska ”skatter”.

Städtalkot i Aura å är en del av det världsomfattande AWARE –projektet (Aquatic World Awa­­­re­ness, Responsibility and Education), som vill sprida kunskap om hur våra vattendrag mår och öka miljökännedomen. Nedskräpningen inverkar också negativt på trivseln i staden och ger upphov till städkostnader.

I evenemanget deltar också bogseringstjänst Alfons Håkans, DG-Diving Group, Ursuk Oy, Åbo Energi och Åbo Hamn.

Arrangörerna önskar alla Aura ås vänner välkomna att följa med dykarnas arbete och kika på allt som lyfts ur ån!

Mera uppgifter om evenemanget (på finska): Jouko Moisala, tfn 040-5501064