Sydvästra Finlands avfallsbolag överklagar marknadsdomstolens beslut

Sydvästra Finlands avfallsbolag är inte nöjda med marknadsdomstolens beslut rörande upphandlingsringens konkurrensutsättning för utnyttjande av kommunalt avfall.  Det huvudsakliga skälet till överklagan är att marknadsdomstolen enligt avfallsbolagen inte har tagit hänsyn till bestämmelserna och särdragen som rör det förhandlade förfarande som användes vid upphandlingen i sitt beslut. Modellen med förhandlat förfarande ska nu granskas noggrant och ett prejudikat från högsta förvaltningsdomstolen kommer att avges.

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s och Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:s styrelser samt Porin Jätehuolto och styrelsen i Rauman Seudun Jätehuoltolaitos har beslutat att överklaga marknadsdomstolens beslut i högsta förvaltningsdomstolen.

Avfallsbolagen i Sydvästra Finlands Upphandlingsring genomförde i samarbete en progressiv konkurrensutsättning med vilken man på ett så mångsidigt sätt som möjligt sökte alternativ till utnyttjande av kommunalt blandavfall. Ett förhandlat förfarande i enlighet med upphandlingslagstiftningen valdes som konkurrensutsättningsmetod, eftersom det är avsett för krävande upphandlingar. Upphandlingsringen har agerat helt enligt bestämmelserna för förhandlat förfarande och konkurrensutsättningen har varit öppen och icke-diskriminerande. En indelning av upphandlingen i två upphandlingsperioder är tillåtet i förfarandet i fråga och upphandlingsringen har meddelat att man tänker använda metoden i det offentliga upphandlingsmeddelandet.  Avfallsbolagen anser att marknadsdomstolen felaktigt har granskat upphandlingsperioden från 2018 och framåt isolerat från upphandlingshelheten.

Grunderna för marknadsdomstolens beslut står enligt avfallsbolagens åsikt även i strid med den sedan länge rådande tendensen som framhäver upphandlingsförfarandenas och -bestämmelsernas flexibilitet och de upphandlande enheternas bedömningsutrymme. I krävande offentliga upphandlingar, där man gör det möjligt för anbudsgivarna att presentera innovativa lösningar, ska upphandlingen kunna skötas i steg baserat på förfarandena.

Sydvästra Finlands Upphandlingsring har omkring 700 000 invånare i sitt verksamhetsområde. Hushållens soppåsar och sedvanligt blandavfall från den offentliga verksamheten som ett resultat av upphandlingsringens konkurrensutsättning utnyttjas i fyra avfallskraftverk under 2015–2017. Avfallskraftverken ligger i Vanda, Riihimäki, Vasa och Stockholm. I konkurrensutsättningen valde man Ekokem Abp:s nya avfallskraftverk i Korvenmäki i Salo som huvudlösning för utnyttjande av avfall med början 2018. På grund av marknadsdomstolens beslut kommer energiutnyttjandet av avfall i Salo att försenas. Avfallsbolagen måste utreda provisoriska och alternativa sätt att utnyttja kommunalt blandavfall. Återvinning främjas alltjämt genom källsortering och mottagningar för sorterat avfall.

Sydvästra Finlands Upphandlingsring är ett samarbetsorgan som består av Loimi-Hämeen Jätehuolto, Sydvästra Finlands Avfallsservice, Porin Jätehuolto och Rauman Seudun Jätehuoltolaitos. Upphandlingsringen grundades 2013 för upphandling av utnyttjande av kommunalt blandavfall. Upphandlingsmeddelandet publicerades våren 2013.

 

För mer information kontakta:

Immo Sundholm, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, tfn 050 553 0709

Jukka Heikkilä, Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab, tfn 020 728 2101

Jussi Lehtonen, Porin Jätehuolto, tfn 044 701 2527

Seppo Heikintalo, Rauman Seudun Jätehuoltolaitos, tfn 02 834 4620