Sydvästra Finlands Avfallsservice betjänar invånare i avfallsfrågor

Bolagets styrelse utnämndes på bolagsstämman

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab har inlett sin verksamhet. Bolagets webbsidor har öppnats på www.lsjh.fi och invånarna i Åbo- och Salo-regionen har tillgång till ett gemensamt servicenummer. Mottagningen på avfallscentralerna i Toppå, Korvenmäki, Isosuo och Rauhala har fått ett nytt utseende. Bolagets åtta sorteringsstationer kommer att få ett nytt utseende inom en vecka. Övriga tjänster och informationsmaterial förnyas under hösten. Förnyelsen påverkar inte avfallstransporten, utan samma transportentreprenörer fortsätter att tömma invånarnas avfallskärl.

Sydvästra Finlands Avfallsservice ägs av 17 kommuner. Bolaget sköter samhällsavfallshanteringens serviceuppgifter för kommunernas räkning. Genom ett gemensamt bolag tryggar kommunerna kostnadseffektiva och miljöansvariga tjänster för invånarna och offentliga aktörer. Elva medlemmar valdes till bolagets styrelse på Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s första bolagsstämma. Styrelsemedlemmarna är Piia Elo, Jaakko Halkilahti, Jörgen Hermansson, Marjatta Hyttinen, Timo Ilola, Antero Jaskari, Jarmo Järviö, Olli A. Manni, Jonni Moislahti, Tuija Ollikkala och Jarmo Rosama.

Sydvästra Finlands Avfallsservices webbsidor har öppnats på lsjh.fi. På den förnyade webbtjänsten är det nu ännu lättare att hitta hjälp. I till exempel abc-avfallssökningen hittar man nu såväl sorteringsanvisningar som närmaste mottagningsplats. Servicenumret 0200 47470 är det centrala hjälpnumret i alla avfallsfrågor. Där får man hjälp med bl.a. att anordna avfallshantering samt med sortering och mottagning av avfall och information om tjänsternas öppettider. De gamla telefonnumren kopplas till det nya servicenumret. Avfallsmottagningstjänsterna fungerar som tidigare under bolagets första skede. Tjänsterna utvecklas och priser som baseras på taxan som fastställts av avfallshanteringsmyndigheten samordnas under hösten och nästa år.

Sydvästra Finlands Avfallsservice syns nu i avfallscentralernas informationsmaterial och kommer den närmaste tiden att tas med i allt bolagsmaterial. Tjänsternas namn samordnades. Avfallsstationerna i Kimitoön, Pemar och Bjärnå kallas nu sorteringsstationer. Glas, metall, papper och kartong samlas fortfarande in på återvinningspunkterna. Punkternas utseendet förnyas senare under hösten. I samband med producentansvaret för förpackningar kommer även punktnätverket att ändras något.

Om bolaget
Åbonejdens Avfallsservice Ab och Rouskis Ab fusionerades till Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab. Bolaget har omkring 412 500 invånare i sitt verksamhetsområde. Bolagets ägarkommuner är Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, S:t Mårtens, Masko, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo. Kommunerna finansierar inte bolagets verksamhet. Liksom dagens bolag finansieras verksamheten huvudsakligen genom avfallshanterings- och serviceavgifter. Sydvästra Finlands Avfallsservices huvudverksamhetsplatser är i Oriketo i Åbo och i Korvenmäki i Salo. Bolagets officiella adress är Lastgatan 17, 20380 Åbo och FO-numret är 1868393-8.

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab – Vi belastar morgondagen mindre.