Sydvästra Finlands Avfallsservice ingår samarbete med Infinited Fiber Company

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) ingår samarbete med mode- och textilteknologiföretaget Infinited Fiber Company för att främja cirkulär ekonomi av textilier. Infinited Fiber Company letar efter en fastighet att etablera sig i i Finland. Målet är att anrätta en flaggskeppsanläggning för produktion av den unika returfibern Infinna™ för den internationella marknaden.

Från sin fullskaliga förädlingsanläggning för avlagda textilier, som planeras till Åboregionen, kommer LSJH att förse Infinited Fiber Companys flaggskepp med råvara. När LSJH:s förädlingsanläggning står klar kommer den att processa textilavfallet från samtliga finska hushåll, i samarbete med andra kommunalt ägda avfallsservicebolag.

– Vi sorterar konsumenternas avlagda textilier materialvis i olika fiberklasser med hjälp av den optiska identifieringsteknologi som LSJH tillsammans med sina samarbetspartners tagit fram. På detta sätt kan vi säkerställa att råvaran håller hög kvalitet, liksom fiberprodukten som den förädlas till. Vi vill skapa en hållbar värdekedja för återvinning av textilier, så vi är glada över att fått ombord en innovativ medspelare som Infinited Fiber Company som vidareförädlar materialet, säger LSJH:s verkställande direktör Jukka Heikkilä.

Sydvästra Finlands Avfallservice har som mål att inrätta förädlingsanläggningen för avlagda textilier från hela Finland i Topinpuistos centrum för cirkulär ekonomi i Åbo. I Green Field Hub i Pemar pågår från och med sommaren 2021 ett pilotprojekt i att utvinna returfibermaterial ur textilavfall från hushåll. Vid pilotfasens processlinje bearbetas de avlagda textilierna mekaniskt till returfibrer som företag kan utnyttja som råvara till nya produkter.

LSJH och Infinited Fiber Company har tidigare samarbetat i Telaketju-nätverket som upprättades för att främja hållbar produktion, användning och cirkulation av textilier.

 

Klicka här för att läsa Infinited Fiber Companys pressmeddelande på engelska.

Här kan du följa med utvecklingen av behandlingsanläggningen för avlagda textilier (sidan på finska).