Talkocontainern underlättar invånarnas städevenemang

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) har utvecklat en Talkocontainer för att underlätta återvinningen då bostadsaktiebolag och egnahemsföreningar i Åbo och de närliggande kommunerna ordar städevenemang. I containern kan man samla bland annat skrymmande avfall och elapparater som städas från förråd, vindsutrymmen och skrubbar. I samband med en bokning av containern är det också möjligt att planera in ett avfallsrådgivningstillfälle.

Bostadsaktiebolagens avfallskärl och de allmänna återvinningspunkterna får ofta ta emot avfall som inte hör dit, som till exempel möbler och elapparater. För att avhjälpa detta problem har Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) utvecklat Talkocontainern som tar emot bland annat ovan nämnda avfall i samband med städevenemang arrangerade av bostadsaktiebolag och egnahemsföreningar. Genom att utveckla nya tjänster vill LSJH uppmuntra invånarna att sortera sitt avfall så att återvinningsgraden för samhällsavfallet i Åbonejden stiger till 60 procent, vilket är målsättningen i EU:s avfallsdirektiv fram till år 2030. För tillfället är återvinningsgraden i Åbonejden uppskattningsvis 44 procent.

– Talkocontainern är ett litet steg mot en ännu enklare återvinning, berättar LSJH:s serviceplanerare Markus Saarinen.

Talkocontainern har egna insamlingskärl för hemmets elapparater, små lysrör och energisparlampor, keramikkärl samt avlagda textilier. Invånarna kan också föra skrymmande avfall, så som möbler och cyklar, till containern, vilket gör att det är lättare för invånare som inte har bil att återvinna avfall som kräver separat transport.

– I början är det möjligt att beställa containern till Åbo och närliggande kommuner. Ifall det finns efterfrågan för tjänsten kan vi utvidga området, konstaterar Saarinen.

– Containern transporteras till bostadsaktiebolagets gård eller egnahemsområdet för tre dagar, och priset är beroende av transportsträckan. Största delen av det avfall som man samlar i containern är avgiftsfritt och för det avfallet går det ingen extra avgift. Det enda avfall som det går en avgift för är skrymmande avfall och keramikkärl. Containern har tydliga infotavlor med sorteringsinstruktioner så det är lätt för invånaren att sortera avfallet i rätt behållare.

I samband med att containern beställs till städtalkot är det också möjligt att arrangera ett kostnadsfritt rådgivningstillfälle då LSJH:s servicerådgivare kommer till platsen för att diskutera med invånarna och ge återvinningstips.

Bokning av talkocontainer: kundtjanst@lsjh.fi och tfn 0200 47470