Textilprojektet i Sydvästra Finland ger färdkost för riksomfattande textilåtervinning

Med Textil 2.0-projektet utreddes år 2016 hur mycket avlagda textilier man kan samla in och vilken kvalitet de har samt hur man kan samla in textilier. Inom projektet sökte man bland annat kostnads- och resurseffektiva sätt att återvinna textilier samt företagsverksamhet som utnyttjar dem. På basen av resultaten bygger man nu en projekthelhet vid namn Telaketju vars målsättning är ett riksomfattande hanteringssystem för avlagda textilier.

Inom ramen för Textil 2.0-projektet insamlades år 2016 sammanlagt 91 000 kilo textilier. Textilier togs på Sydvästra Finlands Avfallsservice område emot vid avfallscentralerna, sorteringsstationerna, i Siira-bilen, i Skanssi samt under ett stort antal andra evenemang. Erfarenheterna från projektet och den respons som konsumenterna gett resulterade i att insamlingen av textilier på Sydvästra Finlands Avfallsservice område fortsätter år 2017. Värdefull kunskap om de avlagda textilierna fås också i och med de slutarbeten som studerande vid Åbo yrkeshögskola har gjort inom ramarna för projektet.

De insamlade textilierna sorterades i Åbo, Salo och S:t Karins av Turun Seudun TST ty, EkoKaarina och Salon aluen Työttömät ry:s personal. Sorteringsinstruktionerna uppdaterades under året allt eftersom behovet av att separera vissa typer av material framkom. Enligt de senaste instruktionerna sorterades textilierna i 11 olika fraktioner.

Av de insamlade textilierna kunde 31 procent återvinnas under år 2016. En del av materialet gick direkt till konsumenter och företag för återvinning, antingen som sådana eller som material till nya produkter. En del av materialet transporterades till Dafecor för användning inom industrin, en del gick till vintage-marknadens aktörer och en liten del användes för textilexperiment av en europeisk aktör samt vid materialförsök inom Pure Waste. Det nygrundade företaget Pumpa Design Oy tillverkar också nya produkter av de sorterade textilierna.

Över 400 personer svarade på konsumentenkäten. Ur svaren framgick att konsumenterna tycker att textilinsamlingskärlen ska placeras i köpcentren och nära insamlingslådorna för välgörenhetsorganisationer samt längs konsumenternas dagliga färdvägar.

Textil 2.0-projektet drevs av Sydvästra Finlands Avfallsservice och Åbo yrkeshögskola i samarbete med Åbo stad, SITRA, Avfallsverksföreningen och Ekokem.

Telaketju förädlar samarbetet och råvaran

Pilotprojektet för återvinningen av avlagda textilier fortsätter med Telaketju, det vill säga återvinnings- och sorteringskedjan för textilier. Projekthelheten förverkligas med en stor mängd samarbetspartners och målsättningen är en riksomfattande hanteringskedja för avlagda textilier som ökar textiliernas återvinningsgrad, är enkel för konsumenten och skapar nya möjligheter för finländsk industri.

För tillfället ligger ansökningar om finansiering inne för två projekthelheter. Miljöministeriet beviljade 20.1.2017 finansiering för det projekt som koordineras av Sydvästra Finlands Avfallsservice. Projektet går ut på att bygga upp ett täckande återvinningsnätverk för avlagda textilier, att testa olika insamlingssätt och utveckla konsumentkommunikationen samt planera och testa sorteringsutbildningen. VTT koordinerar en projekthelhet gällande processer, affärsverksamhet och produktutveckling och finansiering har sökts från Tekes.

Med Telaketju har Finland möjlighet att bli en föregångare inom mångsidig textilåtervinning.

 

Textil 2.0-projektets slutrapport (på finska): https://kumu.io/poistotekstiili/poistotekstiili

Mera uppgifter om Telaketju och dess målsättningar (på finska): http://www.topinpuisto.fi/hankkeet/telaketju/

Tilläggsuppgifter

Textil 2.0 samt Telaketju:
Projektkoordinator Sini Ilmonen
tfn 040 867 0139, sini.ilmonen(at)lsjh.fi

Textil 2.0:
Projektchef Henna Knuutila
tfn. 040 355 0827, henna.knuutila(at)turkuamk.fi

Telaketju och Tekes-projektet
projektchef Pirjo Heikkilä
tfn 040 689 1443, pirjo.heikkila(at)vtt.fi