Avfallsmottagningens blanketter

Blankett för grunddefinition av avfallets deponerbarhet

Med denna blankett ger avfallets producent/innehavare information om uppkomstprocesserna, egenskaperna och deponerbarheten av det avfall som levereas till avfallscentraler. Utredningen av deponerbarhet gäller alla avfall förutom samhällsavfall och avfall som kan liknas vid det samt oförorenade jord-, sten- eller muddringsmassor.