E-tjänsten till ditt förfogande

Via e-tjänsten kan du t.ex. ansluta dig till avfallstransporten, ändra avfallskärlets tömningsintervall, avbryta avfallskärlets tömningar samt göra en adressändring. E-tjänsten betjänar både fast bosatta och fritidsboende.

I vår e-tjänst, som har öppet dygnet runt, kan du kontrollera och göra ändringar till avfallsservicen för din fastighet flexibelt, då det passar dig bäst. Observera dock att vissa ändringar och anmälningar via e-tjänsten förutsätter att du loggar in med ditt kundnummer och räkningens nummer. Du hittar dessa nummer högst upp på din senaste räkning från oss.  Behandlingstiden för ändringarna vanligen är 1–3 vardag och att uppgifterna uppdateras till tjänsten dagen efter att ändringen behandlats.

Gå till e-tjänsten

Anmälan om kompostering (förutsätter inloggning till e-tjänsten)

I och med ändringar i avfallslagen ska kompostering av bioavfall anmälas till den kommunala avfallshanteringsnämnden.

Även om du redan har anmält om kompostering ska du fylla i den här anmälningsblanketten, eftersom avfallshanteringsnämndens komposteringsregister kräver mer omfattande information än tidigare. Gör en ny anmälan till avfallshanteringsnämden nu, om du har gjort din föregående anmälan före den 1 juli 2022.

Anmälan om självständig kompostering görs antingen i vår e-tjänst (förutsätter inloggning) eller med pdf-blanketten nedan. Alla invånare på vårt verksamhetsområde kan använda dessa blanketter.

Gå till e-tjänsten

Blanketter för samkärl

Observera att det via e-tjänsten ännu inte går att ändra på tömningarna för samkärl, det vill säga avfallskärl som är gemensamma för flera fastigheter. Samkärlets ansvarsperson kan anmäla om ett nytt samkärl eller göra ändringar för existerande samkärl via de elektroniska blanketterna här på sidan.

Avfallshanteringsnämndens blanketter

Övriga blanketter