E-tjänsten i din användning

Via e-tjänsten kan du t.ex. ansluta dig till avfallstransporten, ändra avfallskärlets tömningsintervall, avbryta avfallskärlets tömningar samt göra en adressändring.

I vår e-tjänst, som har öppet dygnet runt, kan du kontrollera och göra ändringar till avfallsservicen för din fastighet flexibelt, då det passar dig bäst. Observera dock att behandlingstiden för ändringarna vanligen är 1–3 vardag och att uppgifterna uppdateras till tjänsten dagen efter att ändringen behandlats.

E-tjänsten är avsedd för invånare och fritidsboenden i Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas skärgård, Reso och Vahto-området i Rusko.

Gå till e-tjänsten

Anmälan om kompostering

I och med ändringar i avfallslagen ska kompostering av bioavfall anmälas till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten. Även om man redan har anmält om kompostering ska man fylla i anmälningsblanketten, eftersom komposteringsregistret kräver mer omfattande information än tidigare.

Avfallshanteringsmyndigheten håller på att ta i bruk en e-tjänst med vilken anmälan om kompostering kan göras elektroniskt. Eftersom anmälan ännu inte är särskilt brådskande rekommenderar vi att man väntar på att e-tjänsten tas i bruk och använder den för att göra anmälan. Vi informerar om e-tjänstens ibruktagande senare.

I fall man vill göra anmälan innan e-tjänstens ibruktagande, kan man göre den med blanketten nedan. Blanketten betjänar alla bostadshavare inom LSJH:s område.

Blanketter för samkärl

Observera att det via e-tjänsten ännu inte går att ändra på tömningarna för samkärl, det vill säga avfallskärl som är gemensamma för flera fastigheter. Samkärlets ansvarsperson kan anmäla om ett nytt samkärl eller göra ändringar för existerande samkärl via de elektroniska blanketterna här på sidan.

Avfallshanteringsnämndens blanketter

Övriga blanketter