Anmäl om avbrott i den fastighetsvisa avfallstransporten för en bestämd tid

Med denna blankett kan fastigheter i Aura, Lundo, S:t Karins, S:t Mårtens, Pemar, Pöytyä, Sagu, Salo, stam-Pargas, stam-Rusko och Åbo meddela till avfallshanteringsnämnden om avbrott i avfallstransporten som varar längre än sex månader. Man bör alltid komma överens om avbrottet även med avfallstransportören.

Avbrott som varar kortare än sex månader behöver inte anmälas.

Blanketten kan även skrivas ut och fyllas i pappersformat:

De punkter som märkts med en stjärna (*) är obligatoriska.

  • Fastighets uppgifter

  • Uppehåll i avfallstransporten

  • Jag intygar att uppgifterna som jag uppgett är korrekta

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

De personuppgifter som samlas in på denna blankett används för att sköta de uppgifter som i enlighet med avfallslagen givits åt den kommunala avfallshanteringsmyndigheten.