Annullera tömning av slamavskiljare

Med denna blankett kan du annullera tömningen av en slamavskiljare som ligger i Kimitoöns kommun eller i Pargas skärgård (Nagu, Korpo och Houtskär). Alla blanketter som skickats levereras till avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland.

Enligt avfallshanteringsföreskrifterna bör alla fasta bostäder samt fritidsbostäder med vattentoalett tömma slamavskiljaren minst en gång om året. Ifall det vid fritidsbostaden finns endast ett avträde (d.v.s. torrklosett) töms slamavskiljarna minst vartannat år.

Om det under ett år inte samlats slam som kan tömmas i slamavskiljaren, kan tömningen innevarande år annulleras med denna blankett.

Tömningen kan annulleras tidigast tre månader före den planerade tömningen. Annulleringen bör dock göras senast en månad innan tömningen. Om orsaken till annulleringen inte är godtagbar, meddelar vi dig om detta. I detta fall sker tömningen enligt den planerade tidtabellen.

Annulleringen av tömningen gäller endast det innevarande året. Följande tömning sker enligt den normala tömningsrytmen.

Blanketten kan även skrivas ut och fyllas i pappersformat:

De punkter som är märkta med stjärna (*) är obligatoriska.

De personuppgifter som samlas in på denna blankett kommer att användas för verkställande av tjänsten samt för eventuell informering kopplad till tjänsten. Läs mera i våra datasekretessbeskrivningar.