Ansök om att bli användare av en sorteringsstation

Fastighetsinnehavaren bör ansluta sin fastighet till den fastighetsvisa avfallstransporten.

Fyll i denna blankett när du i brist på avfallstransporttjänster vill att fastighetens avfallsservice organiseras så, att fastighetsinnehavaren själv transporterar det dagliga hushållsavfallet som uppstår på fastigheten till sorteringsstationen eller avfallscentralen under dess öppettider.

Du har väl kommit ihåg att utreda ifall det skulle vara möjligt att ha ett samkärl med de närmaste grannarna innan du fyller i denna blankett.

Fyll endast i en fastighets uppgifter per blankett. Alla blanketter som skickats levereras till avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland.

De punkter som är märkta med stjärna (*) är obligatoriska.

De personuppgifter som samlas in på denna blankett används för att sköta de uppgifter som i enlighet med avfallslagen givits åt den kommunala avfallshanteringsmyndigheten.