Gör en anmälan om kompostering av avloppsslam på fastigheten

Med denna blankett kan du meddela avfallshanteringsnämnden om egen behandling av avloppsslam genom kompostering på fastigheten. Kom ihåg att göra anmälan innan du påbörjar komposteringen, helst två veckor i förväg.

Anmälan om kompostering är i kraft i ett år för kompostering av slam från toalettvatten och två år för kompostering av slam från tvättvatten. Avfallshanteringsmyndigheten vidarebefordrar anmälningarna till kommunens miljöskyddsmyndighet.

Avfallshanteringsföreskrifter gällande egen kompostering av slam från avloppsvatten och anvisningar för ifyllnad av anmälan:

Blanketten kan även skrivas ut och fyllas i pappersformat:

De punkter som märkts med en stjärna (*) är obligatoriska.

De personuppgifter som samlas in på denna blankett används för att sköta de uppgifter som i enlighet med avfallslagen givits åt den kommunala avfallshanteringsmyndigheten.