Gör en anmälan till avfallshanteringsnämnden om ett gemensamt avfallskärl (kimppakärl)

Med denna blankett kan fastigheter i Aura, Lundo, Nystad,  Pemar, Pöytyä, S:t Karins, S:t Mårtens, Sagu, Salo, stam-Pargas, stam-Rusko och Åbo meddela om att de använder ett gemensamt avfallskärl (det vill säga ett samkärl eller kimppakärl) till avfallshanteringsnämnden.

Ansvarspersonen för det gemensamma avfallskärlet fyller i denna blankett, på vilken det finns antecknat uppgifterna om alla de fastigheter som hör till det gemensamma avfallskärlet eller den gemensamma insamlingsplatsen. Ansvarspersonen ansvarar för att meddela om det sker förändringar i sammanslutningen.

Blanketten kan även skrivas ut och fyllas i pappersformat:

De punkter som märkts med en stjärna (*) är obligatoriska.

De personuppgifter som samlas in på denna blankett används för att sköta de uppgifter som i enlighet med avfallslagen givits åt den kommunala avfallshanteringsmyndigheten.