Gör en anmärkning angående avfallsavgiften

Med denna blankett kan du göra en anmärkning mot en avfallsfaktura som du fått. Alla blanketter som skickats levereras till avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland.

Kom ihåg att betala fakturan oberoende av anmärkningen och att göra anmärkningen inom 14 dagar från att fakturan anlänt. En obetald faktura samlar på sig ränta efter förfallodagen och den är utmätningsbar utan domstolsutslag eller -föreläggande. Ifall avgiften senare upphävs, återbetalas den betalda summan.

Fyll i endast en bostads uppgifter i en anmälan.

De punkter som är märkta med stjärna (*) är obligatoriska.

De personuppgifter som samlas in på denna blankett används för att sköta de uppgifter som i enlighet med avfallslagen givits åt den kommunala avfallshanteringsmyndigheten.