Kontaktuppgifter

Kundtjänst 0200 47470

Vår kundtjänst betjänar mån-fre kl. 9-15 (lna/msa).
Vi betjänar dig på svenska, finska och engelska.

Kontakta vår kundtjänst då du har frågor

  • gällande avfallsservicen vid den fasta bostaden eller fritidsbostaden
  • gällande insamlingen av slam
  • om grundavgiften eller en räkning du fått av oss
  • om återvinningspunkterna
  • om sorteringen av avfall eller våra mottagningsplatser
  • gällande rådgivningstillfällen

Du når oss även per e-post kundtjanst@lsjh.fi.

Våra personliga e-postadresser är
 i formen fornamn.efternamn@lsjh.fi.

Vi spelar in alla samtalen till kundtjänsten i kvalitetsgransknings- och utvecklingssyfte. Inspelningarna får hanteras enbart av personer berättigade till detta.

Mediakontakt

Sanne-Mari Laaksonen
informatörtfn 020 728 2172

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab

Lastgatan 17
20380 Åbo

FO-nummer: 1868393-8

Kontor

Obs! På grund av coronaläget kan man tillsvidare inte besöka våra kontor. Alla materialbeställningar via Tilaamo eller per telefon. (Besöksförbudet gäller inte varutransporter.)

Åbokontoret
Lastgatan 17
20380 Åbo

Salokontoret
Helsingintie 541
24100 Salo

Våra kontor är öppna vardagar kl. 9-15. Under vardagshelger samt midsommar- och julafton är kontoren stängda.