Kontaktuppgifter

Kundtjänst 0200 47470

Vår kundtjänst betjänar mån-fre kl. 9-15 (lna/msa).
Vi betjänar dig på svenska, finska och engelska. Samtalsavgifter

Kontakta vår kundtjänst då du har frågor

  • gällande avfallsservicen vid den fasta bostaden eller fritidsbostaden
  • gällande insamlingen av slam
  • om grundavgiften eller en räkning du fått av oss
  • om återvinningspunkterna
  • om sorteringen av avfall eller våra mottagningsplatser
  • gällande rådgivningstillfällen

Du når oss även per e-post kundtjanst@lsjh.fi, i ärenden som gäller slam slam@lsjh.fi.

Våra personliga e-postadresser är
 i formen fornamn.efternamn@lsjh.fi.

Vi spelar in alla samtalen till kundtjänsten i kvalitetsgransknings- och utvecklingssyfte. Inspelningarna får hanteras enbart av personer berättigade till detta.

Mediakontakt

Sanne-Mari Laaksonen
informatörtfn 020 728 2172

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab

Lastgatan 17
20380 Åbo

FO-nummer: 1868393-8

Kontor

Åbokontoret
Lastgatan 17
20380 Åbo

Salokontoret
Helsingintie 541
24100 Salo

Våra kontor är öppna vardagar kl. 9-15. Under vardagshelger samt midsommar- och julafton är kontoren stängda.