Kontaktpersoner

Kommunikation

Linda Lönnqvist

informatörtfn 020 728 2107Mediakontakt, pressmeddelanden

Sanne-Mari Laaksonen

informatörtfn 020 728 2172Mediakontakt på finska, pressmeddelanden

Janita Jalonen

kommunikationsplaneraretfn 040 867 0158Annonser

Miljörådgivning

Mikaela Sundqvist

miljörådgivaretfn 020 728 2119Rådgivningstillfällen, rådgivning på svenska

Solja Nurmi

miljörådgivaretfn 040 6371478Rådgivningstillfällen på finska

Avfallsservicetjänster för fastigheter

Sanna Rajala

serviceförmantfn 02 727 6820Kundregister, fastighetens avfallstransport, fakturering

Toni Tikkanen

serviceförmantfn 020 728 2116Fastighetens avfallsservice och kundtjänst

Sirkku Nurminen

expert inom miljöservicetfn 020 728 2113Konkurrensutsättning och entreprenörssamarbete

Eva Sjöman

områdesplaneraretfn 02 728 2003Områdesinsamling och återvinningspunkter

Markus Saarinen

serviceplaneraretfn 020 728 2159Kartering av avfallsservicetjänster samt avfallsservicekontrakt för offentliga aktörer

Forskning och utveckling

Miia Jylhä

forsknings- och utvecklingsansvarigtfn 020 728 2114Forskning och utveckling, verksamhetens mätare och verkningsgrad

Sini Ilmonen

specialexperttfn 040 867 0139cirkulär ekonomi och samutveckling

Tuomas Alijoki

kommunikationsexpert040 867 0195Utvecklingsprojektens kommunikation

Avfallsmottagning och -hantering

Petri Lehtinen

serviceförmantfn 020 728 2163Avfallsmottagningens kundtjänst

Marko Kokkonen

serviceplaneraretfn 020 728 2180Utveckling av avfallsmottagnings- och avfallshanteringstjänster, förädlingsanläggningen för avlagda textilier

Kaisa Pesonen

miljöplaneraretfn 020 728 2165Avfallsmottagningens kundrelationer och informationssystem

Ekonomi och administration

Ulla Jokinen

ekonomisekreteraretfn 020 728 2185Indrivnings- och utmätningsärenden

Ledningsgruppen

Jukka Heikkilä

verkställande direktör

Jaana Turpeinen

servicedirektörtfn 02 727 6811

Cati Huhta

invånarservicecheftfn 020 728 2117Avfallsservicetjänster för fastigheter och miljörådgivning

Jyri Metsänranta

driftcheftfn 02 727 6850Utnyttjande av avfall samt byggverksamhet

Elina Syväjärvi

ekonomi- och administrationscheftfn 02 727 6828Ekonomi- och personalärenden, övriga administrativa ärenden

Teemu Jutila

utvecklingscheftfn 020 728 2102Bygg, forskning och utveckling, miljö- och kvalitetsledning