Kontaktpersoner

Kommunikation

Katariina Humalamäki

serviceförmantfn 02 727 6825Kommunikation och rådgivning

Sanne-Mari Laaksonen

informatörtfn 020 728 2172Mediakontakt, pressmeddelanden och annonser

Miljörådgivning

Mikaela Sundqvist

miljörådgivaretfn 020 728 2119Rådgivningstillfällen, rådgivning på svenska

Lotta Salminen

miljörådgivaretfn 020 728 2118Rådgivningstillfällen

Avfallsservicetjänster för fastigheter

Sanna Rajala

serviceförmantfn 02 727 6820Avfallsservicens grundavgift, kundregister och fakturering av fastighetens avfallsservice

Toni Tikkanen

serviceförmantfn 020 728 2116Fastighetens avfallsservice och kundtjänst

Sirkku Nurminen

expert inom miljöservicetfn 020 728 2113Konkurrensutsättning och entreprenörssamarbete

Katja Salmi

områdesplaneraretfn 02 727 6826Områdesinsamling och återvinningspunkter

Markus Saarinen

serviceplaneraretfn 020 728 2159Kartering av avfallsservicetjänster samt avfallsservicekontrakt för offentliga aktörer

Forskning och utveckling

Miia Jylhä

forsknings- och utvecklingsansvarigtfn 020 728 2114Forskning och utveckling, verksamhetens mätare och verkningsgrad

Sini Ilmonen

expert på cirkulär ekonomitfn 040 867 0139Telaketju-projekten, samarbetsnätverk för cirkulär ekonomi

Tuomas Alijoki

kommunikationsexpert040 867 0195Topinpuistos och utvecklingsprojektens kommunikation

Avfallsmottagning och -hantering

Hanna Vienonen

miljöingenjörtfn 02 727 6856Förorenade massor och avfall som slutdeponeras

Jaana Saario-Lomppi

serviceförmanpuh. 020 728 2145Mottagningstjänster för farligt avfall, service- och avhämtningstjänsten

Petri Lehtinen

serviceförmantfn 020 728 2163Avfallsmottagningens kundtjänst

Marko Kokkonen

serviceplaneraretfn 020 728 2180Utveckling av avfallsmottagnings- och avfallshanteringstjänster, förädlingsanläggningen för avlagda textilier

Ekonomi och administration

Ulla Jokinen

ekonomisekreteraretfn 020 728 2185Indrivnings- och utmätningsärenden

Ledningsgruppen

Jukka Heikkilä

verkställande direktör

Jaana Turpeinen

servicedirektörtfn 02 727 6811

Cati Huhta

invånarservicecheftfn 020 728 2117Avfallsservicetjänster för fastigheter och miljörådgivning

Jyri Metsänranta

driftcheftfn 02 727 6850Utnyttjande av avfall samt byggverksamhet

Elina Syväjärvi

ekonomi- och administrationscheftfn 02 727 6828Ekonomi- och personalärenden, övriga administrativa ärenden