Stora avfallspartier går via tjänsten MaterialPort

Mottagningen och vägningen av stora avfallspartier vid fordonsvågarna i Toppå, Korvenmäki, Isosuo och Rauhala avfallscentraler sker genom driftkontrollsystemet MaterialPort.

MaterialPort – Ett modernt driftkontrollsystem för mottagning av avfall

Som faktureringskund hos LSJH:s mottagningstjänster kan också kunden eller transportföretaget använda MaterialPort. Genom MaterialPort kan du:

  • registrera dig som användare för företaget som du representerar,
  • skapa elektroniska transportdokument för stora avfallspartier som anländer till eller avgår från LSJH,
  • följa med ett anmält partis kvittering, vägning och färdiga viktuppgifter i realtid,
  • hämta transportdokument och vid behov skriva ut eller spara dem samt
  • skapa rapporter om avfallsmängder.

MaterialPort fungerar i webbläsaren var och när som helst. Den kan också användas mobilt på telefonen, surfplattan eller fordonsterminalen.

Användningen av de gamla vågkorten avslutades 1.3.2021.

Att börja använda MaterialPort

Självständig användning av MaterialPort påskyndar och underlättar besöken vid avfallscentralen. Som registrerad representant för företaget har du alltid transportdokumenten och viktuppgifterna sparade och tillgängliga på MaterialPort. Användningen av MaterialPort förutsätter att kunden är faktureringskund hos LSJH:s mottagningstjänster.

Transportföretag som samlar in brännbart avfall och bioavfall från fastigheter inledde 1.3.2021 självständig användning av MaterialPort och självbetjäningsvägning.

Vi instruerar alla transportföretag som upprepade gånger levererar avfall till LSJH:s mottagning i självständig användning av MaterialPort enligt den tidtabell som transportföretaget önskar. Även de transportföretag som sporadiskt levererar avfall instrueras i användningen av MaterialPort om de så önskar.

Om du vill börja använda MaterialPort eller behöver instruktioner om användningen, kontakta miljöplanerare Kaisa Pesonen, kaisa.pesonen@lsjh.fi.

För dem som självständigt använder MaterialPort erbjuder vi:

  • möjlighet till självbetjäningsvägning (beroende på avfallsslag)
  • förhandsifyllda botten för transportdokument som gör det snabbare att skapa ett elektroniskt transportdokument
  • omfattande instruktioner och vid behov användarstöd

Personalen i våra vågkontor hjälper och ger vid behov instruktioner för hur man använder MaterialPort.

Om MaterialPort inte används självständigt

Om du själv inte vill använda MaterialPort fyller personalen i vågkontorets mottagning i det elektroniska transportdokumentet för din del och väger partiet. Reservera i detta fall tillräckligt med tid för att uträtta ditt ärende och för att ge personalen de uppgifter som behövs.

Observera dessutom att ifall du behöver ett utskrivet transportdokument med viktuppgifter, bör det hämtas från vågkontoret efter vägningen.

Kunder som gör sporadiska besök kan också registrera sig i MaterialPort, där transportdokumenten sparas automatiskt och kan hittas när som helst. Be vid behov om tilläggsinformation av miljöplanerare Kaisa Pesonen, kaisa.pesonen@lsjh.fi.