Stora avfallspartier går via tjänsten MaterialPort

Stora avfallspartier tas emot på avfallscentralernas vågkontor och fordonsvågar. Avfallscentralerna i LSJH:s verksamhetsområde är

Olika avfallscentraler tar emot lite olika avfallsslag, mer information finns i prislistan för stora avfallspartier.

Observera att ett elektroniskt transportdokument ska användas vid transporten av vissa avfall. Mer information om transportdokument

Mottagning på avfallscentralens vågkontor

Avfallscentralernas mottagning använder driftkontrollsystemet MaterialPort för stora avfallspartier. När lasset kommer till vågkontoret fyller personalen i uppgifterna om lasset i systemet.

Uppgifterna som behövs är bland annat följande:

  • Faktureringsavtal/kund
  • Avfallsproducent
  • Avhämtningsplats och kommun där avfallet uppstod
  • Avfallets kvalitet (personalen väljer en lämplig behandling av avfallet baserat på avfallets kvalitet)
  • Verksamhet där avfallet uppstod
  • Transportföretag

Avfallsproducenten eller transportföretaget kan också använda MaterialPort själv utan avgift och fylla i uppgifterna om avfallslasten i förväg i MaterialPort. Det påskyndar besöket vid avfallscentralen. Personalen kontrollerar uppgifterna vid mottagningen och väger fordonet. Mer information om hur du använder MaterialPort får du av miljöplanerare Kaisa Pesonen (kaisa.pesonen@lsjh.fi).

Återkommande kunder/transportföretag kan också beviljas rätt till självbetjäningsvägning. Då kan föraren väga lasten på avfallscentralens fordonsvåg via MaterialPort, som öppnas med webbläsaren Google Chrome i smarttelefonen, på surfplattan eller med fordonsenheten.

Personalen vid vågkontoret ger instruktioner och hjälper dig vid behov.

Vägningskvitto och avfallsmängdsrapporter direkt från MaterialPort

I MaterialPort finns alla vägningshändelser sparade och är tillgängliga när och var som helst, till och med på ditt eget kontor:

  • Inga fler borttappade vägningskvitton – skriv ut kvittot direkt från MaterialPort.
  • Hjälp med att kontrollera fakturan – se närmare information om vägningshändelsen direkt i MaterialPort.

I MaterialPort kan du också sammanställa en rapport över vägningshändelserna med de inställningar du behöver. Du kan spara rapporten i Excel och vid behov skriva ut den.