Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd är en gemensam institution för 17 kommuner. Nämndens uppgift är att ordna avfallsservicen på verksamhetsområdet i enlighet med avfallslagstiftningen så att alla invånare och miljön gynnas.

Kontakta Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd då

  • du vill ha uppgifter och råd gällande avfallsservicens myndighetsuppgifter
  • du vill anmärka på avfallsavgifter
  • du vill på förhand ansöka om nedsatt avfallsavgift
  • du vill ansöka om undantag till avfallshanteringsbestämmelserna
  • du vill avbryta avfallsservicen för en längre tid än ett halvt år

Bekanta dig med våra elektroniska blanketter!

Avfallshanteringsnämndens kontaktuppgifter

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd
Åbo stad
PB 355
20101 ÅBO

jatehuoltolautakunta@turku.fi

Satu Ojala
avfallsserviceombud
tfn 044 727 6827

Veli-Matti Suhonen
avfallsserviceombud
tfn 040 180 7657

Pirjo Rinne
planerare
tfn 040 182 7527

Anneli Asplund
planerare
tfn 050 547 0391

Nämndens egna webbsida på Åbo stads sidor

Nämndens medlemmar, föredragningslistor och protokoll