Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd är en gemensam institution för 17 kommuner. Nämndens uppgift är att ordna avfallsservicen på verksamhetsområdet i enlighet med avfallslagstiftningen så att alla invånare och miljön gynnas.

Kontakta Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd då

  • du vill ha uppgifter och råd gällande avfallsservicens myndighetsuppgifter
  • du vill anmärka på avfallsavgifter
  • du vill på förhand ansöka om nedsatt avfallsavgift
  • du vill ansöka om undantag till avfallshanteringsbestämmelserna
  • du vill avbryta avfallsservicen för en längre tid än ett halvt år

Bekanta dig med våra elektroniska blanketter!

Avfallshanteringsnämndens kontaktuppgifter

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd
Åbo stad
PB 355
20101 ÅBO

jatehuoltolautakunta@turku.fi

Satu Ojala
avfallsserviceombud
tfn 044 727 6827

Veli-Matti Suhonen
avfallsserviceombud
tfn 040 180 7657

Pirjo Rinne
planerare
tfn 040 182 7527

Anneli Asplund
planerare
tfn 050 547 0391