Tömingen av avfallskärlen i Nagu övergår till vintertid

Då sommarsäsongen slutar flyttar tömningen av alla Nagus avfallskärl till onsdag. De kärl som tidigare tömts på torsdag, töms således i fortsättningen en dag tidigare. Förändringen träder i kraft från och med 5.10.