Topinpuisto förverkligar Åbos stads strategi

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH) löser utmaningar inom cirkulär ekonomi kopplad till avfallshantering med stöd av Topinpuistos cirkulär ekonomicentral och samarbetsnätverk.

I sydvästra Finland ligger sorteringen och återvinningen av hushållsavfall på en bra nivå om man jämför nationellt. Framtidens mål är dock höga och fler insatser krävs. Avfallshanteringen är starkt knuten till en bredare ekonomisk brytning som kompletterar den övergripande bilden av cirkulär ekonomin. I Topinpuisto cirkulär ekomincentral är LSJH med i ett nätverk som löser utmaningar kopplade till cirkulär ekonomi. Topinpuisto är uppbyggt runt Toppå avfallscentral, som ligger vid Ringvägen i Åbo.
– Miljöföretagen i området utvecklar tillsammans olika materials värdekedjor som för tillfället blir avfall, berättar Sini Ilmonen, expert på cirkulär ekonomi vid LSJH.

Topinpuisto är dessutom ett nätverk av flera företag och forskningsinstitut som länkar regionen till en del av ett nationellt och internationellt samarbete. Topinpuisto för samman mångårigt kunnande, de viktigaste materialflödena och nya idéer.
– Topinpuisto är en virtuell mötesplats där det är möjligt att hitta samarbetspartners, utveckla idéer med sakkunniga inom den egna branschen eller hitta användare för nya lösningar och material, förtydligar Ilmonen.

Topinpuisto är en viktig aktör inom cirkulär ekonomi

I framtiden kommer Topinpuisto att vara ett ännu viktigare skyltfönster för lösningar och modeller inom cirkulär ekonomi samt ett skolningscentrum för cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion. För närvarande utvecklas Topinpuisto som en del av projektet 6Aika: Framtidens cirkulär ekonomicentraler.

Åbos stadsdirektör Minna Arve uppmuntrar också utvecklingen av cirkulär ekonomi genom samarbete. I sitt färska blogginlägg på Topinpuistos webbsida berättar Arve att Åbo enligt stadens strategi, som uppdaterades i april, vill påskynda utvecklingen av cirkulär materialekonomi och förverkliga principerna för resursvishet: noll avfall, noll utsläpp och användning av hållbara naturtillgångar. För att förverkliga målet behövs ett brett samarbete mellan företag, staden, kommuninvånare och forskningsinstitut.

”Topinpuisto är ett viktigt utvecklingsmål för cirkulär ekonomi, där Åbos strategiska mål förverkligas i praktiken av innovativa företag och aktiva kommuninvånare”, skriver Arve.
Stadsdirektören uppmanar också till att fortsätta det väl påbörjade samarbetet:
”Topinpuisto och dess aktörer är en viktig samarbetspartner när det gäller utvecklingen av cirkulär ekonomi och förverkligandet av stadens strategi.”

Åbos stadsdirektör Minna Arvis färska blogg finns på Topinpuistos webbsida (på finska)

Om du är intresserad av att arbeta i regionens nätverk för cirkulär ekonomi, prenumerera på Topinpuistos nyhetsbrev (på finska)