Toppå avfallscentral betjänar normalt

Toppå avfallscentral betjänar kunder normalt. Även stora partier grovavfall tas åter emot. På grund av gårdagens brand tillämpas vissa undantagsarrangemang på området. De som hämtar lass till avfallscentralen instrueras av personalen vid avfallsmottagningen.