Trädgårdsavfall bestående av främmande arter tas emot i Toppå och Korvenmäki

Invasiva främmande arter som samlats in från gårdar och trädgårdar tas emot vid avfallscentralerna Toppå i Åbo och Korvenmäki i Salo. De främmande arterna bör packas tätt och man bör försäkra sig om att växtdelar inte sprids till omgivningen när man handskas med dem eller transporterar dem.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) har under våren och försommaren fått många förfrågningar angående främmande arter. Som främmande arter klassificeras sådana arter som kommit till den finländska naturen med människan någon annanstans ifrån och som effektivt sprider sig och tränger undan de ursprungliga arterna. För att bekämpningen av de främmande arterna ska lyckas bör växtavfallet behandlas och förstöras på ett korrekt sätt och genom att följa artspecifika instruktioner.

– De främmande arterna kväver den ursprungliga växtligheten och minskar således på naturens mångfald. Trädgårdsavfall får inte dumpas i naturen, eftersom invasiva främmande arter lätt sprider sig. Enligt avfallslagen bör trädgårdsavfallet behandlas på fastigheten eller transporteras till avfallsstationen, poängterar miljöplanerare Kaisa Pesonen från LSJH.

Till de mest kända främmande växtarterna i sydvästra Finland hör blomsterlupinen dvs. lupinen som ger färg åt vägkanterna, vresrosen som spridit sig från trädgårdarna speciellt till stränderna, jättelokan som sakta intar närskogarna och sådan mark som inte odlas samt jättebalsaminen. Av djurarterna är den spanska skogssnigeln en främmande art som blir mera allmän i trädgårdar och på gårdsplaner. Även den sprider sig till nya områden med trädgårdsavfall och jordmaterial.

Olika främmande arter sprider sig på olika sätt och även växtstadiet har betydelse för bekämpningsarbetet. Det lönar sig att bekanta sig noggrannare med de främmande arterna och anvisningarna i anslutning till dem på webbplatsen vieraslajit.fi.

Det är viktigt att packa växterna omsorgsfullt

Främmande arter tas endast emot vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler. På grund av spridningsrisken bör de främmande arterna packas in i dubbla sopsäckar och lasset bör dessutom täckas med kåpa, presenning eller plast. Av samma orsak får man inte heller obehandlat kompostera växtavfall som innehåller främmande arter eller lägga det bland räfsavfallet eller kvistarna.

–  Mottagningen av främmande arter är koncentrerad till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler där de direkt kan mottas nära lagren för brännbart avfall så att spridningsrisken minimeras. Det brännbara avfallet lastas från lagren till långtradare som transporterar det vidare till kraftverken. Av denna orsak är det även viktigt att de främmande arterna packas tätt, förklarar Pesonen.

LSJH ber kunderna kontakta kundtjänsten ifall packningen eller transporten av främmande växter ger huvudbry: tfn 0200 47 470 mån–fre 9–15 (lna/msa).

Avgiften för trädgårdsavfall bestående av främmande arter bestäms enligt prislistan för brännbart avfall. Noggrannare information om taxorna hittar du på adressen www.lsjh.fi/priser. Stationernas öppettider kan du kolla på adressen www.lsjh.fi/avfallscentraler-och-stationer.