Traditionell skrotinsamling i Pargas västra skärgård och Rimito 5-8.7.2021

Pressmeddelande 18.6.2021

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH)
Håll Skärgården Ren rf (HSR rf)

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) ordnar skrotinsamling i skärgården 5.–8.7.2021. Denna gång styr HSR rf:s servicefartyg M/S Roope kosan mot de västra delarna av Pargas skärgård samt Rimito skärgård.

Skrotinsamlingar i skärgården har ordnats redan i över 20 år. Insamlingshamnarna varierar från år till år, för att få avfall insamlat så täckande som möjligt från hela skärgården. Insamlingsrutten planeras på basen av önskemål från skärgårdens invånare. Just nu är det dags att skicka in önskemål inför nästa års insamlingsrutt, önskemålen tas emot fram till slutet av augusti. 

En mångfald av material tas till vara

Utöver metallskrot, elapparater och farliga avfall tas även bygg-, renoverings- och städavfall emot i skrotinsamlingen. Skrotbilar får också åka med, förutsatt att de har blivit förhandsbokade ombord på insamlingsfartyget. Bygg- och städavfallet tas endast emot i storsäckar som köpts av LSJH. En förhandsköpt storsäck kan packas med t.ex. trä, möbler, styrox, plast, gipsskivor, kakel och liknande byggavfall.

– Storsäckar går även att köpa på M/S Roope under insamlingsturnén. Ombord på fartyget fungerar storsäcken som avfallscontainer, eftersom utrymmet på däck är begränsat. Av säkerhetsskäl kan löst avfall inte tas emot. Storsäcken håller avfallet i styr under transport i land och vidare till avfallsstationen för sortering och behandling, berättar serviceplanerare Markus Saarinen från LSJH.

Förra året ordnades skrotinsamlingen i Pargas östliga skärgård och Kimitoöns skärgård. Då slogs ett nytt rekord, 52 003 kg skrot insamlat. Årets skrotskörd väntas bli minst lika riklig. Coronavirussituationen har fortsättningsvis fått folk att stanna hemma och i sina fritidsbostäder, så det har funnits got tom tid och intresse för byggprojekt, renoveringar och storstädning.

– Det verkar som att invånarnas renoverings- och storstädningsintresse ligger minst på samma nivå som ifjol. Vi är förberedda på att göra avstickare under insamlingen för mellantömning av M/S Roope, för att säkert få plats med allt avfall från holmarna som vi besöker, berättar HSR rf:s distriktschef Katriina Murto 

Säkerheten först 

Trots att coronavirussituationen har lättat lite sen våren, kommer skärgårdens skrotinsamling att utföras med hänsyn för hälsa och säkerhet. Det är viktigt att hålla trygga avstånd, men inte bara p.g.a. eventuell smittorisk. Servicefartygets däck kan vara halt och alla besökare bör beakta att avfall lyfts ombord med kran. Det är ytterst viktigt att alla som hämtar avfall rör sig med försiktighet och väntar på sin tur på tryggt avstånd. Det är förbjudet att vistas i kranens driftzon utan tillstånd. Säkerhetsanvisningar från både LSJH:s personal och fartygets besättning bör följas omgående.

Skärgårdens skrotinsamling 5.–8.7.2021 

Avfall som avgiftsfritt tas emot på servicefartyget M/S Roope:

  • hemmets farliga avfall
  • elapparater och batteridrivna apparater
  • metallskrot, även förbokade skrotbilar; anmäl skrotfordon till LSJH:s kundtjänst senast 28.6.2021.

Avfall som tas emot inpackat i förhandsköpt storsäck: 

  • städavfall
  • bygg- och renoveringsavfall
  • annat skrymmande avfall som får plats inuti säcken

Den kvadratmeterstora storsäcken kostar 89 €, vilket innehåller både transport- och sorteringsavgift. Säckar kan köpas på förhand på LSJH:s avfallsstationer eller ombord på M/S Roope under insamlingen.

Farligt avfall ska hämtas i originalförpackning eller i annan välförsluten container med tydliga märkningar om innehållet. Av säkerhetsskäl tas varken gasflaskor eller asbest emot på fartyget. Avfallsinnehavaren ska själv vara på plats och överlämna avfallet till insamlingen. Det är inte tillåtet att föra avfall till platsen på förhand och lämna det oövervakat.

Insamlingens tidtabell 2021.

Facebookevenemanget för insamlingen.

Önskemål för insamlingen sommaren 2022 kan skickas till LSJH:s kundtjänst: kundtjanst@lsjh.fi eller tfn 0200 47470.