Trasiga båtar bort från skärgården

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) anordnar i samarbete med Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) en båtinsamlingskampanj i Skärgårdshavet. Servicefartyget M/S Roope samlar in de anmälda båtarna från invånarnas och stugägarnas stränder under augusti-september. Med insamlingen hjälper man skärgårdens invånare och stugägare att återvinna sina trasiga båtar.

Oanvändbara båtar upplevs som ett problem i skärgården. Med båtinsamlingen vill man göra det enklare för skärgårdsborna att göra sig av med trasiga båtar, då det annars kan vara svårt och dyrt att transportera dem till återvinning. Insamlingsområdet begränsas i öst till Storön i Kimitoön, i väst till Skiftet och i norr till Nådendals och Maskus skärgårdsområde.

– Vi har velat göra det så enkelt som möjligt att återvinna. Servicefartyget söker båtarna bort från anmälarens egna strand, då man normalt bör föra dem själv till sorteringsstationen, berättar LSJH:s invånarservicechef Cati Huhta.

– Det är viktigt att båtarna kommer till återvinning och inte blir och ligga på stränderna. Till exempel plast och målfärg som lossar och hamnar i vattendragen är skadliga för havsorganismer, vet Katriina Murto, som är områdesansvarig för Skärgårdshavet på HSR rf.

Anmäl din båt till insamlingen

Man kan delta i insamlingen genom att meddela sina kontaktuppgifter, avhämtningsplatsens koordinater och övriga uppgifter senast 19.7 på adressen www.lyyti.fi/reg/venekerays17. En avhämtnings- och avfallshanteringsavgift debiteras för de insamlade båtarna. Avgiften faktureras av LSJH.  Avhämtnings- och avfallshanteringsavgiften för en fem meter lång båt är 130 euro. Ifall fler båtar avhämtas från samma plats debiteras 75 euro per styck för de påföljande båtarna. Ifall båtens längd överskrider fem meter, läggs det till 15 euro per meter. Arrangörerna uppmuntrar skärgårdsborna och fritidsinvånarna att komma överens om gemensamma insamlingar, eftersom priset per båt blir billigare på det viset. HSR rf:s medlemmar får 30 euro rabatt på avhämtningen.

Den båt som avhämtas får vara av vilket material som helst. Utombordsmotorer tas dock med endast ifall de tömts på alla vätskor. När båtarna har samlats in förs de via landsväg till Sydvästra Finlands Avfallsservice, som skrotar dem på ett regelrätt sätt. Man kan inte påverka tidpunkten för avhämtningen utan båtarna avhämtas från den meddelade avhämtningsplatsen då det är logistiskt lämpligt. Det kunden behöver observera är att det bör finnas en farled som är minst 15 meter bred och två meter djup till avhämtningsstället. Farleden får inte begränsas av en bro, kraftledning eller något annat element vars höjd är under nio meter.

Den regelrätta skrotningen av båtar intresserar internationellt

LSJH och HSR rf samarbetar tätt för ett renare Skärgårdshav och båtinsamlingskampanjen är en av dessa samarbetsformer. Regelrätt skrotning av urbruktagna båtar är också med på Helsingforskommissionens (HELCOM) agenda. I HELCOMs arbete som fokuserar på nedskräpning av havet söker man efter och utreder existerande och fungerande koncept gällande skrotning, som möjligen kunde användas i hela Östersjöområdet. HSR rf ansvarar för detta utredningsarbete och rapporterar om det till miljöministeriet.

– Vi är med glädje med i det här konkreta arbetet eftersom det tjänar en större agenda som omfattar hela Östersjön. Vi vill berätta till ett bredare, internationellt nätverk om hur bra saker sköts hos oss, beskriver Murto.