Avfallshanteringsföreskrifter

0,00 

Avfallshanteringsbestämmelserna som avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland har tagit beslut om styr arrangerandet av avfallshanteringen vid fastigheten.

Nollställ

Beskrivning

Avfallshanteringsföreskrifterna styr arrangerandet av avfallshanteringen i Sydvästra Finland. I föreskrifterna beskrivs bl.a. insamlingsskyldigheten och tömningsintervallen för olika avfallsslag samt föreskrifterna för behandling av avloppsslam. Avfallshanteringsföreskrifterna trädde ikraft 1.6.2017 enligt avfallshanteringsnämndens beslut.

Avfallshanteringsföreskrifterna kan skrivas ut själv eller beställas färdigt utskrivna. Avfallshanteringsföreskrifterna finns på finska och svenska.

 

Mer information

Språk

finska, svenska