Avfallskärlets identifikationsdekal

0,00 

Identifikationsdekalen som fästs på avfallskärlet berättar tydligt, vilken fastighet kärlet tillhör. Detta gör det enklare för avfallstransportören att tömma rätt avfallskärl.

Nollställ
Produktkategori:

Beskrivning

Avfallskärlets identifikationsdekaler går att få med olika texter för det egna avfallskärlet samt för ett samkärl. Skriv fastighetens adressnummer eller någon annan identifikationsuppgift med en permanent tusch på dekalen och fäst den på ett synligt ställe på kärlets sida.

Dekalens storlek är 12 cm x 12 cm och de är tvåspråkiga (finska-svenska).

Avfallskärlets identifikationsdekal är ämnat enbart för LSJH:s transportkunder (Kimitoön, Masku, Nousis, Pargas skärgård, Reso, Vahto-området i Rusko samt Virmo)

Mer information

Avfallskärl

Kimppa-astia, Oma jäteastia