Tehtävänä puhtaampi ympäristö (En renare miljö som uppdrag)

0,00 

Rouskis Oy:s historia 1992-2015

I lager

Produktkategori:

Beskrivning

Boken Tehtävänä puhtaampi ympäristö (En renare miljö som uppdrag) berättar Rouskis Oy:s historia. Tolv kommuner i Saloregionen grundade år 1992 ett gemensamt aktiebolag, Salon Seudun Jätehuolto Oy (senare Rouskis), för att sköta de förpliktelser enligt avfallslagen ligger på kommunens ansvar. Med samma arbete fortsätter vi i Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab, som inledde sin verksamhet hösten 2015, då Rouskis Oy uppgick i Åbonejdens Avfallsservice Ab.

Grundandet av Rouskis Oy var en del av det starka utvecklandet av avfallsservicen som påbörjades i Finland redan under förra årtiondet och den senare anpassningen till EU lagstiftningen. Då kraven för avstjälpningsplatserna blir allt strängare söker sig kommunerna till samarbete för att spara på kostnaderna och lösa avfallshanteringens mest påtagliga problem. Boken beskriver utförligt hur den rätt så primitivt organiserade avfallshanteringen i Saloregionen genom avfallslagen och de kommunala besluten så småningom utvecklades till en expertorganisation inom miljöbranschen.

Boken är på finska.

Det är möjligt att beställa ett exemplar av boken utan kostnad.