Välkommen till sorteringsstationen -broschyr

Välkommen till sorteringsstationen-broschyren innehåller alla uppgifter om sorteringen på sorteringsstationerna samt mottagningsavgifterna för de olika typerna av avfall.

Produktkategori:

Beskrivning

I Välkommen till sorteringsstationen-broschyren finns en förteckning över alla typer av avfall som tas emot vid sorteringsstationerna samt deras mottagningspriser. Broschyren finns på finska och svenska.

Broschyren har åtta sidor. Storlek A4.

Mer information

Språk

finska, svenska